Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Konferens: Tryggare kan ingen vara?

Hur kan arkitektur och design bidra till ökad trygghet? ArkDes, Boverket och BRÅ bjuder tillsammans med Försvarshögskolan in till en konferens om trygghetsskapande gestaltning. Under dagen presenteras både praktiska och teoretiska exempel på hur trygghetsfrågor kan hanteras i gestaltningen av offentliga miljöer.

Sverige är ett av världens tryggaste länder att bo i enligt Safe Cities Index 2017. Ändå är otrygghet en viktig fråga i samhället. Vad det beror det på? Välkommen till en konferens om planeringens, arkitekturens och designens roll i det trygghetsskapande arbetet.

Ta del av nationella och internationella projekt, aktuella frågor, metoder och frågeställningar!

Konferens hålls i Auditoriet. Konferens hålls på svenska om inte annat angetts efter talarna.

Konferensen är gratis. För den som inte dyker upp och inte har avanmält sin plats utgår en avgift på 500 kronor.

Program

Moderator: Nedjma Chaouche

09.30 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Välkomna
Kieran Long, överintendent, ArkDes
Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket

Hur ser det ut i Sverige idag?
10.15 Armita Törngren Golkar, forskare i psykologi, Karolinska Institutet
Otrygghet och rädslor – var kommer de ifrån?

10.30 Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande Rådet, BRÅ
Platsers betydelse i brottsförebyggande arbete

10.55 Hans Brun, senior analytiker, Försvarshögskolan
Modern terrorism i det offentliga rummet

11.10 Vania Ceccato, professor på Skola för Arkitektur och Samhällsbyggnad, KTH
Trygghet och brottsförebyggande metoder i stadsplanering idag – begrepp och metoder PROGRAMPUNKTEN HAR UTGÅTT.

11.25 Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef Medelpad.
Hur polisens inverkan på stadens utformning ökar tryggheten

11.40 Lunch

Projektexempel: trygghetsskapande gestaltning i praktiken
12.30 Keynote: Xander Vermeulen Windsant, XVW Architectuur, NL
Bringing life back to Bijlmermeer (på engelska)

13.15 Andreas Paulsson, stadsarkitekt, Haninge kommun
Haninge kommun – Tillfälliga lösningar som skapar trygga mellanrum

13.45 Ewa Westermark, Gehl Architects ApS, DK
Människan i fokus för tryggt liv i staden

14.15 Fika

14.40 Moa Sundberg, samhällsplanerare, Helsingborgs stad
Helhetsgrepp kring trygghetsskapande i offentliga rum

15.15 Karin Lundgren, samhällsplanerare  och Tobias Nordström, planeringsarkitekt Spacescape
Hur tryggt blev det? Utvärdering av fyra aktuella trygghetsprojekt

15.45 Panelsamtal: Hur ska vi skapa trygga, öppna och demokratiska platser?

Konferensen kommer att filmas och finnas tillgänglig på ArkDes hemsida efter konferensens slut.

Konferensen sänds live på SVT Forum kl. 10:00 – 11:40

Läs mer om programpunkterna 

FAQ om konferensen 

Anmälan

Tillfällen

fredag 15 februari

09:30  


Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse