Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Konferens: Får barnen plats i framtidens städer?

Får barnen plats i framtidens städer? är en nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter.

Antalet barn som växer upp i städer ökar i takt med urbaniseringen. När städer växer och förtätas ökar konkurrensen om marken och barns behov av ytor vägs mot andra och mer kortsiktiga intressen. De närmaste tio åren står vi inför en stor utmaning att planera för och bygga tusentals nya skolor och förskolor i Sverige. Genom de val vi gör i stadsplaneringen riktar vi kursen för en utveckling som kommer att påverka generationer av barn och unga.

Våra samhällens förmåga att ge barn möjlighet till rörelse och motion i vardagen är avgörande för barns och ungas hälsa, integritet och inlärningsförmåga. Här spelar skolor, förskolor och skolvägar en viktig roll. De utgör en väsentlig del av barns och ungas livsmiljöer. Sverige var under 1900-talet internationellt känt för god stadsplanering med barnens behov i fokus. Men idag visar nationella studier att svenska skolgårdar krymper och barns självständiga rörelse är begränsad.

Konferensen tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik. Vad är vinsterna med att inkludera barnperspektivet i stads- och samhällsbygget? Vem värnar om barnens rätt till en skola som ger förutsättningar för en jämlik hälsa?  Hur gör man i andra länder?

Får barnen plats i framtidens städer? riktar sig till dig som arbetar med stadsbyggnad, strategisk planering, folkhälsa, skola och byggande.

Fullständigt program

Plats: Auditoriet

Självkostnadspris 1000 kr, fika och lunch ingår

Arrangörer: ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tankesmedjan Movium, Nätverket BUMS, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen (Stockholms läns landsting).

Anmäl dig senast den 6 mars!
Till anmälan

Tillfällen

onsdag 20 mars

09:30  


Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse