Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Boksläpp: Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål

Välkommen till en eftermiddag med boksläpp och samtal om boken Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål.

I boken Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål skriver 18 forskare och praktiker om de utmaningar som svenska kommuner står inför när socialt hållbara samhällen ska utvecklas. Hur upprätthålls ett demokratiskt, rättvist och fritt samhälle?

Den byggda miljön är en katalysator för konflikter – en spelplan där spänningar mellan medborgare och kommunledningar minskas eller skärps beroende på hur de hanteras. På ArkDes den 17 maj delar projektledare och författare med sig av erfarenheter från fallstudier i olika kommuner. Dessutom diskuteras vägen framåt för demokrati och social hållbarhet i stadsbyggandet.

Program

Moderator: Lisa Daram

15.00 – 15:05 Välkommen till ArkDes!
Linda Kummel hälsar välkommen och berättar om ArkDes Think Tank och myndighetens uppdrag kring Gestaltad livsmiljö.

15.05 – 15.15 Vad är Decode?
Björn Hellström, Projektledare Decode, professor och docent i hållbar stadsutveckling, KTH och Tyréns, ger en introduktion till forskningsprojektet.

15.15 – 15.20 Vinnovas forskningsprogram
Andreas Netz, programansvarig Utmaningsdriven Innovation, Vinnova berättar om forskningsprogrammet.

15.20 – 16.10 Tre röster om demokrati, makt och segregation
Jonna Bornemark, Docent och forskare, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola.
Ann Legeby, Professor och forskare, Arkitekturskolan, KTH.
Jonatan Metzger, Docent och forskare, Urbana och regionala studier, KTH.

16.10 – 16.30 Hur uppnås demokratiska processer om stadsplanering och byggande?
Fredrik Drotte, Stadsutvecklingschef, ÅWL Arkitekter
Karin Milles, Stadsarkitekt, Norrköpings kommun
Lisa Bomble, Tekn.Dr Planering och medskapande och verksamhetsutvecklare, Lerums kommun
Monica Fundin Pourshahidi, Gruppchef för folkrörelsearbetet, Hyresgästföreningens riksförbund
Mikael Nordström, Enhetschef Boende och stadsutveckling, Boverket

I Auditoriet.

16.30 Mingel i Café Blom

Anmäl dig:

Arrangörer: ArkDes, Arkus, Decode, KTH, Vinnova och Tyréns.

Tillfällen

fredag 17 maj

15:00  


Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse