Museet är tillfälligt stängt, njut av ett digitalt besök tillsvidare!

Museets övriga öppettider

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close
Söderhallarna i Stockholm, invigd 1992. Arkitekt: Bo Kjessel.

Söderhallarna i Stockholm, invigd 1992. Arkitekt: Bo Kjessel.

Delta i ArkDes Forskningskonferens ”Nästan Historia”

Tisdag 15 december kl 09:30-16:00

ArkDes årliga konferens lyfter pågående forskning och syftar till ett fruktbart utbyte mellan museet och forskare inom arkitekturhistoria. Temat är ”Nästan historia”, där vi belyser de byggnader, personer och företeelser som av olika skäl inte har inkluderats i arkitekturens konventionella historieskrivning. Medverkar gör bland andra Mabel O Wilson, Wouter Vanstiphout, Christoph Grafe, Thordis Arrhenius, Catharina Gabrielsson och Erik Sigge.

 

ArkDes samlingar innehåller ca fyra miljoner objekt och täcker, i grova drag, in tidsperioden från 1880-tal fram till vår tid. Föremålen bär på enastående berättelser om arkitekter, deras öden, det svenska samhällsbygget och arkitekturens roll i det. Men det finns gott om framstående byggnadsverk och betydelsefulla arkitekter som inte är representerade i samlingarna, luckor som har sin orsak i smak, historiska maktrelationer och mer eller mindre medveten glömska.

För att belysa detta arrangerar ArkDes en forskningskonferens på temat ”Nästan historia” Titeln syftar dels på byggnaderna som inte är gamla nog för att ha en självklar status som kulturarv, men även på personerna, byggnaderna och företeelserna som av olika skäl inte har inkluderats i arkitekturens konventionella historieskrivning.

Konferensen utgörs av två delar där den första ägnas åt det tidiga 1980-talet och postmodernismens arkitektur, en tid och strömning kring vilket det finns ett ökande intresse, inte minst bland forskare och praktiker  Den andra delen uppmärksammar personer, fenomen och byggnader som av olika skäl utgör blinda fläckar i den nuvarande historieskrivningen, vad kan göras för att klarlägga deras betydelse för arkitekturen och identifiera luckorna i historieskrivningen.

Forskningskonferensen äger rum online och förhandsanmälan sker via länk här nedan. En bok som dokumenterar konferensen kommer att ges ut under 2021.

Anmäl dig till konferensen här!

 

Kalender: Delta i ArkDes Forskningskonferens "Nästan Historia"tisdag

15 december


Digital forskningskonferens: Nästan historia

09:30 - 16:00  


Program

09.30 Introduktion (på engelska)
Kieran Long, överintendent, ArkDes

09.40 Samlingsarbetet och dess koppling till konferensen (på svenska)
Frida Melin och Daniel Golling, intendenter för samlingarna, ArkDes

09.50 Through the Anxieties of Style: the Rigging of Neoliberalism and the New Vasa Museum in Stockholm (på engelska)
Catharina Gabrielsson, lektor i stadsbyggnad och docent i arkitektur vid KTH Arkitekturskolan

10.20 Remaster Remaster Postmodernism – Studio RE -2020, KTH School of Architecture (på engelska)
Thordis Arrhenius, arkitekt SAR/MSA professor i arkitektur, teori och metod vid KTH Arkitekturskolan och Mikael Bergquist, arkitekt SAR/MSA, universitetsadjunkt vid KTH Arkitekturskolan       

10.50 PAUS

11.00 Uppenbart och osynligt: en studie i hur smak, stil och ideal formar arkitekturen (på svenska)
Solmaz Beik, gestaltande arkitekt, KOD Architects och Tova Rudin, arkitekt och konstnär

11.30 Den nakna sanningen. Arkitekt Ingrid Wallberg i offentliga och privata arkiv (på svenska)
Anne Brügge. kritiker, litteraturvetare och författare

12.00 LUNCH

13.00 Transnational Building – International Projects in the ArkDes’ Collections (på engelska)
Erik Sigge, Postdoktor MIT, med postdok-stipendium från Wallenbergstiftelsen

13.30 Erik Sigge i samtal med Daniel Golling, intendent för samlingarna ArkDes 

13.50 Att skapa historia (på engelska)
Wouter Vanstiphout, Partner på Crimson Historians and Urbanists, medlem av Dean Team på School for The City i Rotterdam.

14.20 PAUS

14.30 Memorial to Enslaved Laborers: Blackness and the Architectural Archive (på engelska)
Mabel O Wilson, Mabel O. Wilson, professor i arkitektur, planering och byggnadsvård, Columbia GSAPP.

15.00 Mabel O Wilson in conversation with Carlos Mínguez Carrasco, senior curator ArkDes (på engelska)

15.20 Archives of the Future. The Idea of the New City and the New Man as Envisaged in
1960s Sweden (på engelska)

Christoph Grafe, arkitekt och författare

15.50 Sammanfattning

16.00 Slut

 

Anmäl dig till konferensen här!

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse