Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close
Söderhallarna i Stockholm, invigd 1992. Arkitekt: Bo Kjessel.

Söderhallarna i Stockholm, invigd 1992. Arkitekt: Bo Kjessel.

Delta i ArkDes Forskningskonferens ”Nästan Historia”

Tisdag 15 december kl 09:30-16:00

ArkDes årliga konferens lyfter pågående forskning och syftar till ett fruktbart utbyte mellan museet och forskare inom arkitekturhistoria. Temat är ”Nästan historia”, där vi belyser de byggnader, personer och företeelser som av olika skäl inte har inkluderats i arkitekturens konventionella historieskrivning. Medverkar gör bland andra Mabel O Wilson, Wouter Vanstiphout, Christoph Grafe, Thordis Arrhenius, Catharina Gabrielsson och Erik Sigge.

 

ArkDes samlingar innehåller ca fyra miljoner objekt och täcker, i grova drag, in tidsperioden från 1880-tal fram till vår tid. Föremålen bär på enastående berättelser om arkitekter, deras öden, det svenska samhällsbygget och arkitekturens roll i det. Men det finns gott om framstående byggnadsverk och betydelsefulla arkitekter som inte är representerade i samlingarna, luckor som har sin orsak i smak, historiska maktrelationer och mer eller mindre medveten glömska.

För att belysa detta arrangerar ArkDes en forskningskonferens på temat ”Nästan historia” Titeln syftar dels på byggnaderna som inte är gamla nog för att ha en självklar status som kulturarv, men även på personerna, byggnaderna och företeelserna som av olika skäl inte har inkluderats i arkitekturens konventionella historieskrivning.

Konferensen utgörs av två delar där den första ägnas åt det tidiga 1980-talet och postmodernismens arkitektur, en tid och strömning kring vilket det finns ett ökande intresse, inte minst bland forskare och praktiker  Den andra delen uppmärksammar personer, fenomen och byggnader som av olika skäl utgör blinda fläckar i den nuvarande historieskrivningen, vad kan göras för att klarlägga deras betydelse för arkitekturen och identifiera luckorna i historieskrivningen.

Forskningskonferensen äger rum online. En bok som dokumenterar konferensen kommer att ges ut under 2021.

Ta del av konferensen här!

 

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse