Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Call for Papers: arkitekturhistoria på ArkDes

ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, har under året inlett arbetet med en ny basutställning. För att samla, diskutera och lära av pågående arkitekturhistorisk forskning arrangerar vi ett symposium – vad sker just nu och vad behöver vi veta mer om, hur har forskningen om arkitektur i Sverige påverkats av ämnets internationalisering, hur har framväxten av teorier, begrepp och praktikbaserade angreppssätt påverkat den historiska forskningen, och – inte minst – på vilket sätt kan det bidra till en aktuell och angelägen permanent utställning?

Bakgrund

Den nuvarande basutställningen – Svensk byggnadskonst under 1000 år – öppnade i Arkitekturmuseets (nuvarande ArkDes) nya lokaler i februari 1998 och utgör fortfarande den hittills mest omfattande utställningen om arkitektur i Sverige. Senare samma år invigdes Architektur im 20. Jahrhundert: Schweden på Deutsches Architekturmuseum i Frankfurt i en serie om europeisk 1900-talsarkitetur. ArkDes utställning har sedan dess, genom några större och mindre revideringar, varit en viktig referenspunkt i orienteringen om Sveriges bebyggelse, arkitektur och planering för stora grupper av besökare, alltifrån förskolegruppernas nyfikna barn till arkitekturintresserade turister. Den tyska utställningen turnerade till flera platser men har framför allt lämnat efter sig vad som än idag är det tongivande översiktsverket om svensk 1900-talsarkitektur – Att bygga ett land.

Under de tjugo år som gått sedan dessa satsningar har inte bara arkitekturen och den byggda miljön utan också disciplinen i sig befunnit sig i kontinuerlig förändring. Även institutionen (Arkitekturmuseet/ ArkDes) och utställningsmediet har letat sig andra vägar och uttrycksformer. Allt detta utmanar och ställer nya krav på arkitekturens förmedling.

Symposiet

Målsättningen med symposiet är att inventera och fånga in den bredd av kunskap som genereras av arkitekturen och den byggda miljön. Därför välkomnas ett brett spektrum av forskning om arkitektur i Sverige eller med kopplingar till Sverige. Symposiet behandlar i första hand perioden från sekelskiftet 1900 fram till vår egen samtid.

Vi efterfrågar vetenskapligt väldokumenterade studier vilka analyserar arkitekturens mångskiftande egenskaper som kulturellt, estetiskt, socialt eller politiskt fenomen. Presentationer (20 min) kan behandla såväl enskilda fallstudier som mer övergripande teoretiska och metodologiska angreppsätt, liksom arkitekturens olika representationsformer och mediering, i synnerhet utställningar.

Inlämning av abstract

Abstract om 300 ord som kortfattat beskriver ämnet, centrala frågeställningar och resultat samt relevanta metoder eller teorier skickas tillsammans med en kort meritförteckning (högst en halv A4), per mejl till bas@arkdes.se senast den 11 november (förlängd deadline).
Alla abstracts kommer att granskas av en vetenskaplig kommitté och kan skrivas på svenska eller engelska.
Besked om antagning lämnas den 19 november.

Symposiet arrangeras av ArkDes genom Mikael Andersson och Christina Pech, ansvarig forskningskoordinator.
För frågor, vänligen mejla: bas@arkdes.se.

Symposiet äger rum på ArkDes, Exercisplan 4, Stockholm, den 18 december 2018.

Viktiga datum

Deadline abstract: 11 november (förlängd deadline)
Besked om antagning: 19 november
Symposiet:  18 december

Call for Papers: arkitekturhistoria på ArkDes (pdf)

Program 18 december 

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse