Samlingar

Samlingarna är tillgänglig för alla. Delar av ArkDes material från samlingarna är tillgängligt och sökbart i digital form. Börja med att söka i våra databaser:

Digitalt Museum →
Ritningar, skisser, fotografier, brev, arkivhandlingar, modeller, enstaka föremål och böcker och trycksaker ur våra samlingar.

KulturNav →
Register över arkitekter som är eller har varit verksamma i Sverige.

Europeana →
En europeisk databas med böcker, fotografier, film och skulpturer från flera europeiska gallerier, bibliotek, arkiv och museum.

Arkitekter och arkitektkontor i ArkDes samlingar →
Alfabetiskt register över arkitekter och andra upphovsmän som finns företrädda i ArkDes samlingar i forma av ritningar, fotografier, skriftliga dokument och modeller.

Beställa material ur samlingarna

ArkDes studiesal stängt för ombyggnation 25.08.2023 – 13.06.2024

Nya tider för att boka besök i studiesalen kommer att släppas under våren 2024.