Samlingar

Samlingarna är tillgänglig för alla. Delar av ArkDes material från samlingarna är tillgängligt och sökbart i digital form. Börja med att söka i våra databaser:

Digitalt Museum →
Ritningar, skisser, fotografier, brev, arkivhandlingar, modeller, enstaka föremål och böcker och trycksaker ur våra samlingar.

KulturNav →
Register över arkitekter som är eller har varit verksamma i Sverige.

Europeana →
En europeisk databas med böcker, fotografier, film och skulpturer från flera europeiska gallerier, bibliotek, arkiv och museum.

Arkitekter och arkitektkontor i ArkDes samlingar →
Alfabetiskt register över arkitekter och andra upphovsmän som finns företrädda i ArkDes samlingar i forma av ritningar, fotografier, skriftliga dokument och modeller.

Beställa material ur samlingarna

På grund av en trasig hiss har vi just nu inte möjlighet att tillhandahålla material ur samlingarna, och behöver dessvärre hålla forskarservice stängt på obestämd tid. Så fort läget ändras öppnar vi upp möjligheten att boka besök igen. Vi är ledsna och förstår den frustration detta medför. För frågor och funderingar kontakta: forskarservice@arkdes.se.

Du kan också beställa originalmaterial ur samlingarna för att studera dem på plats under våra öppettider.

  • Gör din beställning i formuläret.
  • Materialet finns framtaget i samlingarnas studiesal, som ligger  i anslutning till biblioteket, när du kommer.
  • Det är tillåtet att ta minnesbilder av materialet (utan blixt).
  • En bildbeställning av en ritning eller ett fotografi kostar 375 kronor per bild och tar normalt två till fyra veckor.

 

Se öppettider →
Välkommen att boka tid här: