ArkDes uppdrag är bland annat att öka kunskapen och driva debatt om hur arkitektur och design påverkar våra liv som medborgare.

Från och med 2018 får ArkDes årligen fem miljoner kronor öronmärkta för forskning. Anslaget ger ArkDes möjligheter att satsa dels på forskning som tar sin utgångspunkt i dagens utmaningar inom bostads- och stadsbyggnad där resultaten kan få en direkt inverkan på hur vi bygger idag och i framtiden, dels forskning som kan ha en direkt inverkan på den nationella arkitektur- och designpolitiken.

På ArkDes får forskare möjlighet att ta rumsliga och sociala frågor till en annan nivå – rum, platser och utställningar ger utrymme för aktuella frågeställningar, fördjupning av kunskap och forskningens rumsliga experiment.
Här har forskare en unik möjlighet att kommunicera med en intresserad allmänhet och bidra till utställningar, pedagogiska program och offentliga debatter genom nya perspektiv och omvärldsanalys.

Publikationer, rapporter och kartläggningar →