ArkDes utbud av böcker är sökbart genom Libris, de svenska bibliotekens gemensamma katalog.

Du kan också logga in med ditt lånekort och läsa internationella artiklar ur databasen Art&Architecture.

Det finns ett bokinkast utanför biblioteket där du kan lämna tillbaka din bok när biblioteket är stängt, men museet har öppet.

Söka i Libris
Logga in, låna om och läs Art&Architecture
Tidskrifter
Låneregler

Kontakt

08-527 546 48
bibliotek@arkdes.se

ArkDes bibliotek stängt för ombyggnation 25.08.2023 – 13.06.2024

bibliotek@arkdes.se