Ett torg är varje samhälles mittpunkt, en plats där man möts och skapar gemensamma traditioner. Men vad gör man när torget blivit en parkeringsplats? Hur får man tillbaka torget till sin by?

2021 valdes projektet Odla torg ut som ett av fem projekt att få finansiering i ArkDes Think Tank Open Call. Tillsammans med boende och aktörer i byn på Sollerön i hjärtat av Siljan testade och utvecklade projektteamet Gaia arkitektur, Lisa Maria Eizenhofer och Återbruket Klippen metoder i syfte att ta fram arkitekturstrategier för att bygga torg på landsbygden. Projektet resulterade i många lärdomar och ett fortsättningsprojekt som vidare har utforskat mötesplatser på landsbygden.

Att odla ett hembygdstorg – en handbok för att inspirera till fler gestaltade mötesplatser i landsbygder, framtagen av Gaia arkitektur, summerar resultatet av flera års utforskande av lokala mötesplatser. Handboken syftar till att dela erfarenheter och inspirera lokalsamhällets aktörer, kommuner och andra som arbetar med utveckling på landsbygden till att vända en trend mot fler mötesplatser i hembygden, och på så vis stärka landets många lokalsamhällen.

Odla torg på Sollerön. Foto: Gaia arkitektur

Fortsättningsprojektet har bedrivits med stöd av ArkDes och Region Dalarna och är en del av ArkDes praktiknära forskning inom Politik för gestaltad livsmiljö.