Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close
Modulen som stod placerad på Grönsaktorget i Göteborg under Street Moves första del. Foto: LundbergDesign

Modulen som stod placerad på Grönsaktorget i Göteborg under Street Moves första del. Foto: LundbergDesign

”Att använda tillfälliga moduler ger oss möjlighet att på ett konkret sätt prata om stads- och gatumiljön”

Projektet Street Moves vill med hjälp av interaktiva modullösningar förändra hur vi ser på gaturummet. Projektets andra del är nu igång, där de deltagande kommunerna får möjlighet att själva utveckla modulerna efter platsens specifika behov. Göteborg, Helsingborg och Umeå deltog i projektets första del och är nu med och vidareutvecklar modullösningarna med hjälp av de lärdomar som genererats under projektets första del. Vi har pratat med Hanna Kuschel på Trafikkontoret i Göteborg om deras tankar och förväntningar inför projektets nya fas.

Vad ser ni för potential med att testa nya lösningar för gaturummet på det sätt som Street Moves gör?

– Det finns en stor vinst med att testa lösningar i full skala på det sätt som Street Moves ger oss möjlighet att göra. Vi har genomfört andra typer av tillfälliga omvandlingar i Göteborg men i Street Moves nya fas får vi möjlighet att ta ett större grepp om hela processen, från dialog till gestaltning och där moduler tas fram utifrån platsens förutsättningar och människors önskemål. Att använda tillfälliga moduler ger oss möjlighet att på ett konkret sätt prata om stads- och gatumiljön, om vem de är till för och om vilka funktioner de fyller.

 

Vad har ni med er för lärdomar från förra delen av projektet?

– Att man inte ska underskatta små åtgärder på rätt plats i rätt tid. Eftersom projektet fick mycket publicitet skapade det också intresse internt och politiskt i Göteborg. Modulen blev som sagt ett bra sätt att skapa nyfikenhet och ett sätt att bjuda in till samtal om gatumiljön. Det finns även många praktiska frågor kring modulen som vi behöver fila på i det fortsatta projektet, så som drift, skötsel och möjlighet att enkelt byta och flytta delar.

Vad vill ni vidareutveckla i Street Moves nya fas?

– Vi vill vidareutveckla konceptet sommargågata och gå från omvandling av främst restaurangtäta centrala gator till att utforska hur en tillfällig omvandling av en gata kan genomföras i ett bostadsnära läge. Vi vill även se hur vi kan närma oss att göra detta i dialog med boende i området.

 

Arbetar du också i en kommun som vill vara med och förändra gaturummen? I början av 2022 kan ni anmäla ert intresse att delta i projektet!

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse