ArkDes stänger för ombyggnation 28 augusti 2023 för att kunna öppna på nytt den 14 juni 2024 som ett förvandlat ArkDes i de gamla lokalerna på Skeppsholmen i Stockholm.

I hjärtat av det som blir det nya ArkDes ges plats för museets världsunika samling med över fyra miljoner objekt. Samlingsutställningen presenterar 150 år av svensk arkitektur och design, från 1880 fram till idag med fokus på berättelserna om det som byggde det moderna Sverige.

För att kunna verkställa visionen om en ny samlingsutställning behöver alla ArkDes resurser fokusera på att förbereda den nya samlingsutställningen samt på att ordna, förteckna och flytta samlingar som befinner sig i externa magasin. Samtidigt kommer bibliotekets personal att jobba med katalogisering av äldre donationer samt nyförvärv. 

Det betyder att även biblioteket såväl som forskarservice kommer att vara helt stängda under tiden som ombyggnationen pågår.