Den 27 2023 juni var ArkDes värd för ett seminarium om det EU-ledda initiativet New European Bauhaus. Under seminariet samlades beslutsfattare, forskare och praktiker från den kreativa sektorn för att diskutera kulturens, designens och de kreativa näringarnas roll i omställningsarbete till ett hållbart samhälle. Seminariet lyfter svenska och europeiska exempel kopplade till Gestaltad livsmiljö och New European Bauhaus och summerar aktiviteterna som ägt rum under Sveriges EU-ordförandeskap 2023.

Se hela seminariet på videon nedan!

Medverkande: Kieran Long, överintendent ArkDes, hälsar välkommen. Stephen Quest, Director General of the Joint Research Centre of the European Commission, Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand, riksarkitekt Helena BjarnegårdAmbra Trotto, design och forskningschef för d.centre|EU, vid RISE, Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå kommun och Tiffany Fukuma, Managing Director Trans Europe Halles.