Tillsammans med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd arrangerade ArkDes den årliga konferensen om Gestaltad livsmiljö.

Samhället och våra gemensamma livsmiljöer är under ständiga påfrestningar och omförhandlingar. Årets konferens tar upp frågor om vilka värden och kvaliteter i våra gestaltade miljöer som är betydelsefulla att bevara och utveckla när vi står inför stora världsutmaningar så som väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning och segregation.

På videon nedan kan du se hela konferensen i efterhand.

Konferensen startar 05:38.