Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Porträtt av Kieran Long. Fotografi: Elisabeth Toll.

Samtal i fokus: Kieran Long

Kieran har arbetat i mer än 20 år med frågor inom arkitektur, design och stadsbyggnad som skribent, lärare, curator och museichef. Han tillträdde som chef för ArkDes våren 2017. Kieran sitter i Rådet för hållbara städer och företräder ArkDes i styrgruppen för gestaltad livsmiljö.

 

Gestaltad livsmiljö antogs nu för två år sedan. Vad är ArkDes roll i den nya politiken?
– I vår roll kombinerar vi själva disciplinerna arkitektur och design med möjligheten att nå ut brett, till ett större sammanhang. Vi förmedlar kunskap om arkitekturens och designens roll och värde i samhället, och med vår plattform kan vi också bjuda in all den talang som finns i Sverige både i att ta del av, bidra till eller delta i arbetet med politiken.
För oss som en publik institution är det otroligt spännande att politiken sätter människan i centrum i förändringsprocesser. Det har alltid varit en utmaning för arkitekter och stadsplanerare att driva sådana processer, att fånga upp allas röster, men vi tror på många olika typer av kreativitet i skapandet av staden. Både professionell kreativitet, men också från civilsamhället! Alla har en roll i skapandet av våra livsmiljöer, och politik för Gestaltad livsmiljö är en inbjudan att delta.

Politiken trycker ju mycket på samarbete och samverkan. Hur ser du på det?
– Det ligger en fantastisk potential i samarbetet mellan oss fyra myndigheter. Policyn Gestaltad livsmiljö har ett visionärt anslag där fokus ligger på det som finns »mellan« oss, själva kulturen, i de gemensamma rummen, i en tid och i ett land där klimatmål kan vara väldigt konkreta, men där kulturella mål kan vara mjukare, mindre konkreta och svårare att sätta fingret på. Gestaltad livsmiljö säger något om att dessa områden har varit en helhet tillsammans förut, sedan har de dragits isär, och nu är vi på väg tillbaka till en helhet igen. Gestaltad livsmiljö handlar om den helheten.

Hur bidrar ArkDes?
– Vi är den enda publika organisationen i konstellationen och vi har en möjlighet att få tusentals människor att se en utställning, exempelvis om flytten av Kiruna. Det kan ge en bredare förståelse hos allmänheten om vad gestaltad livsmiljö är, och vad förändringar i staden kan betyda för människor i framtiden.
En annan viktig del i vår verksamhet är ArkDes Think Tank, en mötesplats för de som arbetar professionellt inom det breda område som är stadsutveckling. Där kan vi skapa ny kunskap och erfarenheter genom events, publikationer och projekt. Särskilt tillsammans med andra. Det har aldrig varit mer relevant att vi hittar sådana samarbeten, mellan olika yrkesgrupper och mellan olika organisationer – för vi behöver verkligen en dialog om framtidens stad! ArkDes Think Tank erbjuder ett forum för den dialogen.

Politiken ses av många som ett sätt att prata om vad det som gestaltas tillför samhället, snarare än hur det ser ut. Det är att vända på perspektiven. Hur ser du på det?
– Gestaltad livsmiljö försöker bygga en bro mellan de tekniska aspekterna, det ingenjörsmässiga i hur vi kan hantera exempelvis klimatfrågorna, med de kulturella aspekterna – kunskapen om varför vill vi ens bo i en stad eller i en byggnad? Det är viktigt att arkitekter, planerare och designers visar värdet av att de miljöer vi bygger också är socialt hållbara. Vi ska inte bara rädda planeten – vi måste också tänka på hur livet ska vara när den är räddad. Vi måste kombinera det hårda med det mjuka – om vi exkluderar de kreativa professionerna från tekniska, hårda frågor och överlåter åt dem att bara hantera det mjuka – då får vi bara ut hälften av deras potential.

Hur bidrar ArkDes till forskning och utveckling?
– Vi på ArkDes har fått en enorm möjlighet att bidra med ny kunskap genom att vi har fått forskningsanslag från regeringen. Vi har byggt upp en unik forskarmiljö och vi arbetar med flera olika projekt just nu, både praktiknära utforskande projekt som vi finansierar, vi bidrar med kunskap i externa forskningsprojekt och vi erbjuder möjligheten att spendera tid hos oss under en period för att utforska en frågeställning kopplad till den gemensamma miljön. Think Tank Open Call och ArkDes Fellows är verkligen satsningar vi är stolta över.
ArkDes ingår också i Rådet för hållbara städer, och där har vi verkligen hittat möjligheter att både hjälpa och dra varandra. Exempelvis hjälpte vi Vinnova med ett stort event och workshop om missionsdriven innovation, och Formas har nyss haft en stor utlysning om Gestaltad livsmiljö där jag kommer att leda bedömningsgruppens arbete.
Vi ser ju också att vi har fått igång en massa diskussioner om olika sakfrågor. Exempelvis kan vi ta hjälp av designers för att visa hur stadens form faktiskt kan ge barnvänligare städer eller uppmuntra till rörelse, upplevas tryggare, men också utformas så att alla kan använda den, oavsett fysisk förmåga.
Genom ArkDes Think Tank kan vi i dessa samarbeten vara en plats som är lite friare, lite snabbare och oändligt mycket mer kreativ.

Vad önskar du att politiken har åstadkommit om fem år?
– Jag önskar att diskussionen om den framtida staden har vidgats, och att många fler deltar i den diskussionen. Det låter kanske vagt, men det är en viktig förändring som måste ske. För att få ut det bästa av den kunskap och talang vi har i vårt land måste vi bjuda in. Vi har redan börjat i våra utställningar och projekt, exempelvis Arkitekturvisioner och Open call, men vi har mycket arbete framför oss. När vi i samtalen om det framtida Sverige ser fler ledande röster från designprofessionerna, från kulturmiljön, från konsten – då vet vi att vi lyckats!

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse