Med mängder av outforskat material är ArkDes samlingar en guldgruva för den som
är intresserad av svensk arkitektur och historien bakom några av våra mest kända byggnader.

I arbetet med att ta fram en ny basutställning har berättelserna som döljer sig i våra samlingar varit i fokus, och under sommaren har ett team av arkitektstudenter från KTH fått gräva bland okatalogiserat material i jakten på berättelser att återupptäcka.

“I synnerhet med tanke på att okatalogiserade materialet tillhörde namnlända såväl som mer okända arkitekter och att ingen visste exakt vad vi skulle hitta var det en spännande uppgift” säger Klara Rubensson.

Varje år inkommer en stor mängd material till arkivet på ArkDes. Det kan röra sig om allt från några noga uppmärkta ritningar från ett specifikt projekt – till allt material från ett helt kontor med skisser, brev, korrespondens, ritningar mm. Periodvis har det inkommit mer material än vad det funnits tid att gå igenom och katalogisera. Det behöver man göra eftersom att forskare och andra intresserade personer ska kunna söka och hitta bland materialet.

“Vi öppnade nya flyttkartonger varje dag som kunde innehålla nästan vad som helst. Modeller, ritningar, en regnhatt eller en låda full med kvitton. Vi gick igenom och försökte hitta en ordning i det hela. När materialet kommer till oss kan vara sorterat efter bygge, årtal, vilket rum det har legat i eller bara helt kaotiskt. En viktig del i vårt arbete har varit att förteckna materialet med rätt ord, för att kunna ge möjliga och relevanta sökträffar för den som i framtiden letar i samlingarna.” berättar William Wikström

Något som blev en bonus var den bild som man får av en arkitekt genom att gå igenom allt sparat material

“Det har varit fint att gå igenom ett så omfattande material eftersom man stundtals kommer nära arkitektens skapandeprocess – det tidiga skedets första intuition och inspiration. Då tänker jag på de första snabba skisserna till projekt som sedan kommit att bli genomarbetade tävlingsförslag men även byggda projekt. I många fall känns det som att skissen på ett mer koncentrerat vis förmedlar den känsla som arkitekten sökt mer eller mindre medvetet, vilket i min förståelse kan vara svårare att gripa tag i när projektet kommit närmre realisering. Därför har det också känts meningsfullt att få bidra till att detta material tas hand om och senare kommer att kunna ses och studeras av andra i originalform.” avslutar Klara Rubensson

Foto: Hugo Johansson