I källarplanen under museet gömmer sig miljontals ritningar och en unik arkitekturskatt. Likt detektiver arbetar nu våra intendenter med att inventera materialet med målet att kunna visa en helt ny utställning om svensk arkitekturhistoria, baserad på våra samlingar, 2024. Samarbetet med Kvinnohistoriska är en del av det arbetet.

Hangarfartyg, Villa Ranängen och Kuwait Towers. Följ med oss på en digital kvinnohistorisk visning tillsammans med intendenterna Frida Melin och Max Ahrent – om kända och okända kvinnliga arkitekters arbete och process. Camilla Burvall Terán, projektledare på Stockholms Kvinnohistoriska följer med och ställer frågor.

I ArkDes omfattande arkiv hör vi berättelser om bland annat inredningsarkitekten Malene Björns projekt Kuwait Towers och om hur den amerikanska arkitekten Judith Turner designade hangarfartyg åt amerikanska flottan innan hon kom till Sverige. Genom ett unikt material får vi också följa arbetsprocessen med Villa Ranängen, ett nära samarbete mellan beställaren Titti Leyton och Sveriges mest namnkunniga kvinnliga arkitekt Leonie Geisendorf, inredningsarkitekten Thea Leonhard och landskapsarkitekten Sylvia Gibson.