ArkDes arbetar just nu med att utveckla en helt ny samlingsutställning där vi äntligen får möjlighet att visa upp våra samlingar i sin helhet.

Som en del av projektet bjöd vi in fem gästforskare som med olika utgångspunkter lyfte nya narrativ bland museets över fyra miljoner objekt. ArkDes ambition är att inkludera historiekritiska perspektiv i utställningen och forskarkonferensen är en möjlighet att ge inblick i arbetet bakom kulisserna.

Våra fem gästforskare lyfte nya kritiska perspektiv med fokus på feministiska aktivistgrupper, kvinnor i arkitekturdebatten, transnationella arkitekturprojekt och nya läsningar av den svenska modernismen med utgångspunkt i vår samling.

Se konferensen i sin helhet nedan, undertexter är tillgängliga i videospelaren.


Del 1
Del 2