Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Trädgårdarnas vårdboende, Örebro. Foto: Johan Fowelin

EU-kommissionens initiativ Nya Bauhaus

EU-kommissionens initiativ Nya Bauhaus kan vara lösningen som gör det möjligt att skapa en positiv förändring i svenska städer, och samtidigt minska vår miljöpåverkan och förbrukning av fossila bränslen. 

Nya Bauhaus är snarare en rörelse än en institution. Syftet är att samla kompetens från hela Europa för att ta sig an vår tids mest brännande fråga: hur kan vi omvandla bostäder och arbetsplatser till koldioxidsnåla, men samtidigt vackra, demokratiska och meningsfulla platser för människorna som bor och arbetar där?

Vi svenskar är stolta över allt vi redan har gjort för att minska koldioxidutsläppen, och det finns mängder av kunskap om hur man kan uppnå målet med klimatneutrala städer. Vi har också Politiken för Gestaltad Livsmiljö, vår nationella policy för arkitektur, form och design som sätter människan i centrum för den kommande omvandlingen och betonar den roll som kreativiteten spelar för att skapa mer jämlika och demokratiska städer samtidigt som miljömålen uppnås. 

Nu när teorin och praktiken finns tillgänglig måste den omsättas i något som medborgarna kan förstå, brinna för och identifiera sig med. På så sätt kan vi snabbare nå koldioxidneutralitet och skapa platser av bestående värde som går i arv till framtida generationer. 

Men hur viktig miljöfrågan än är ska inte högkvalitativ design sättas på undantag. Går man den vägen så kommer man till slut att förfula och förstöra det som gör våra städer och tätorter så speciella. Vi kan inte låta utvecklare, tekniker och byråkrater bestämma hur vi ska bo och leva. Vi måste kombinera konst, arkitektur, design och teknik för att hitta nya lösningar och skapa positiva visioner för vår kollektiva framtid. Vi måste skapa platser som är meningsfulla och som förkroppsligar våra gemensamma identiteter, de saker som vi har gemensamt, de förhoppningar och övertygelser som vi delar om framtiden i en värld och ekonomi utan koldioxidutsläpp. 

I dag är det inte många som kan föreställa sig hur det skulle se ut. Det handlar inte om arkitektur. Nya Bauhaus handlar om ett kollektivt samtal som kommer att leda till mängder av nya kulturella uttryck: platser och rum som uttrycker vårt gemensamma medborgarskap, våra individuella identiteter, vårt engagemang för framtiden och vår omsorg om miljön och naturen. 

Det är viktigt att ta reda på vilken typ av konst, arkitektur, teknik och design som kan åstadkomma detta. Därför engagerar vi oss i att utveckla ett svenskt/nordiskt svar på Europeiska kommissionens initiativ. 

 

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse