Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Rendering från tävlingsförslaget "Constellations". Bilden föreställer en man som sitter på en bänk framför en av gravplatserna på Skogskyrkogården.

De ska göra nya bänkar till Världsarvet Skogskyrkogården

Studio Näv, OFFICE Kersten Geers David Van Severen och Artek har fått det prestigefyllda uppdraget att göra nya utemöbler till UNESCOs Världsarv Skogskyrkogården i Stockholm. Det vinnande bidraget är Constellations. Begravningsplatsen utformades till en världsunik arkitektonisk helhet av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz under åren 1916–40.

Rendering från tävlingsförslaget. Bilden föreställer en bänk framför en mur med snö på marken. 

För två år sedan bjöd Kyrkogårdsförvaltningen in flera olika leverantörer till anbudslämning för att delta i ett innovationspartnerskap med syfte att utveckla och producera nya bänkar till Skogskyrkogården. UNESCO:s Världsarv Skogskyrkogården i Stockholm behövde nämligen kompletteras med ny utvändig möblering i form av sittbänkar.

Den välbevarade kyrkogården är ensam i sitt slag och karakteriseras av ett sällsynt och in i minsta detalj genomfört samspel mellan landskap, kapell och krematorier. Uppgiften ställer därför extra höga krav på verkshöjd, platsanknytning, estetik och funktion. Målsättningen är att kunna välkomna besökare till Skogskyrkogården med nya bänkar anpassade till platsen, med krav på skönhet, tillgänglighet och framtida förvaltning.

Nu har Stockholms kyrkogårdsförvaltning fattat beslut om att tilldela uppdraget att ingå ett innovationspartnerskap med Stockholms kyrkogårdsförvaltning till förslaget Constellations av Studio Näv med OFFICE Kerstin Geers David van Severen och Artek. Motiveringen är bland annat att de har ”arbetat med en intressant konceptuell arbetsprocess, präglad av uppgiftens särprägel och andakt med kännedom om Asplunds-Lewerentz arbetssätt”. Förslaget går nu vidare till förhandling och vidareutveckling för tilldelning av leveranskontrakt av nya bänkar till Skogskyrkogården.

30 april 2021 öppnar även ArkDes nya utställning ”Sigurd Lewerentz: Architect of Death and Life – den i särklass mest omfattande utställningen som gjorts om arkitekten någonsin. Följ oss på vår Instagram och Facebook för kommande uppdateringar om utställningen.

Rendering från tävlingsförslaget. Bilden föreställer två stolar vid gravplatserna, varpå en kvinna som sitter böjd vid en grav på den ena. 

Bedömningsgruppen består av:
Göran Höglund, tf direktör Kyrkogårdsförvaltningen
Arkitekt SAR/MSA Karolina Keyzer, OKK+, biträdande ordförande
Arkitekt MSA Karin Söderling Världsarvssamordnare, Kyrkogårdsförvaltningen
Per Westin Förvaltare, Kyrkogårdsförvaltningen
Kieran Long, Överintendent ArkDes
Arkitekt SAR/MSA, Torleif Falk, Stadsarkitekt, Stockholms Stad
Arkitekt MAA, Kristine Jensen, Kristine Jensen Tegnestue
Fredric Bedoire, professor emeritus i arkitekturhistoria, Konstakademien

Upphandlingen har genomförts enligt reglerna för upphandling av innovationspartnerskap. Innovationspartnerskapet är en process med syfte att utveckla en produkt och säkerställa dess kvaliteter så långt att Kyrkogårdsförvaltningen kan ta beslut om att beställa inköp av möbler för att placera dem på Skogskyrkogården.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse