Långt ner under Humlegården i centrala Stockholm gömmer sig delar av den svenska kulturskatt som ArkDes förvaltar. Under 2024 ska allt samlingsmaterial i ArkDes största magasin på över 200 kvadratmeter flyttas från Kungliga biblioteket till helt nya, väl utrustade och anpassade lokaler.

Flytten har blivit en katalysator för en omvandling av samlingarna. Under hela 2023 har en omsorgsfull process ägt rum där samlingarna har ordnats, förtecknats och packats om i arkivbeständig förvaring. På sikt gör det att samlingarna blir sökbara och tillgängliga för framtida forskning och utställningar. Dessutom har samlingarnas volym minskat avsevärt när gamla pärmar och omslag har tagits bort, vilket resulterat i kassering av över tiotusen liter skräp.

I de outforskade gömmorna finns många okända eller bortglömda berättelser. Tidigare oöppnade flyttkartonger gömmer skatter från den svenska arkitektur- och designhistorien. Under projektet har bland annat de omfattande samlingarna från Ove Hidemark, Bengt Hidemark och Naturvårdsbyrån gåtts igenom. Arbetet med att ordna ett så omfattande material ger en unik inblick i arkitekternas hela livsverk och skapar nytt liv och uppmärksamhet till samlingarna. I ArkDes samlingsutställning som öppnar i juni 2024 kommer några av dessa berättelser att få träda fram i ljuset och delas med publiken.

“När vi har hittat färgglada och utsmyckade ritningar har varit extra roligt!” säger Jim Hederus, som praktiserar på ArkDes administrativa enhet och har deltagit i arbetet med samlingsflytten.

Under arbetet engagerade ArkDes hela sin personalstyrka genom att delvis bemanna projektet genom cirkulationstjänstgöring. Totalt deltog över 30 medarbetare där alla myndighetens enheter var representerade. Detta har inte bara skapat en bred förståelse för samlingarna och samlingsvården inom myndigheten, det har också ökat insikten om samlingarnas djupgående betydelse och potential.

”Vi alla uppmärksammar olika saker när vi går igenom materialet, därför har det varit extra givande och värdefullt att jobba tillsammans,” avslutar Jim Hederus.

Under ArkDes samlingsflytt förvandlas samlingarna från att vara något mystiskt och outforskat till att bli något som engagerar och enar. Här skapar framtidens skattkammare för bevarandet och delandet av Sveriges arkitektur- och designhistoria.

Foto: Anna Allstrin, ArkDes