Under 2024 öppnar ArkDes samlingsutställning där vi äntligen får möjlighet att visa originalmaterial från museets egen samling. Som en del i detta arbetet har vi gett ekonomiskt stöd till två gästforskare att fördjupa sig bland museets över fyra miljoner objekt.

Vår ambition är att skapa möjligheter att studera, ifrågasätta och hitta nya sätt att se på det kulturarv som finns i museets magasin. 

De nya gästforskarna skall delta i utvecklingsarbetet med forskningsförankrade perspektiv och föremålsurval till samlingsutställningen.


Elisa Maria López är miljöantropolog, postdoktor och gästföreläsare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hennes forskning vid ArkDes kommer att kombinera metoder inom antropologi och arkitekturhistoria för att undersöka arkitekturens sociala, kulturella och materiella roll (framförallt arbetarbostäder, parker och trädgårdar) för att sätta fokus på vad som formade vardagen i svenska företags- och industristäder under slutet av 1800- och 1900-talet.


Marisa Cortright har examina inom stads- och arkitekturhistoria. Hennes forskning kommer att spåra det sociala avtrycket i arkitekturproduktionen och ställa frågor kring vems arbete och i vilka former förekommer den i ArkDes-samling? Hon kommer att fokusera på kvinnor som studerar och har varit verksamma inom fältet arkitektur samt personer som nödvändigtvis inte är arkitekter men som varit delaktiga i och kring arkitekturen.