ArkDes stärker samarbetet med nordiska aktörer inom design och arkitektur. Syftet är att öka förståelse för hur disciplinerna kan bidra till grön omställning och hållbart värdeskapande, både i Norden och internationellt. Det nordiska nätverket kommer att lanseras formellt vid World Congress of Architects i Köpenhamn.

Ett gemensamt mål är att nordiska politiker och beslutsfattare ska få en djupare förståelse för den roll som design och arkitektur kan spela i den gröna omställningen, på ett sätt som gynnar både näringslivet och den offentliga sektorn.

ArkDes överintendent Kieran Long tror att det nordiska samarbetet kommer att bli en betydande styrka:

– ArkDes har haft en ledande roll i att visa på vad en arkitektur- och designinstitution kan bidra med för framtidens städer i Sverige. Det känns självklart att bli en del av ett nätverk av andra fantastiska och extraordinära nordiska institutioner, med vilka vi under lång tid haft goda relationer med. Vi ser fram emot att tillsammans accelerera arbetet med hur arkitektur och design kan bidra till att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle samtidigt som vi lär av varandra. Det finns inte någon bransch som är viktigare än design och arkitektur när det gäller att ge medborgarna en meningsfull plats i sitt samhälle i denna världsomvälvande tid. Norden bör vara testplatsen för detta.

Idén till nätverket uppstod när handels- och industriminister Jan Christian Vestre träffade Islands kultur- och industriminister Lilja Alfreðsdóttir i Oslo 2022. De kommer båda att stå på scenen vid World Congress of Architects i början av juli för att markera starten på ett ökat nordiskt samarbete inom design och arkitektur. Även Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare hos den svenska kulturministern, kommer att närvara.

Nästa steg blir att kartlägga det befintliga ekosystemet för design och arkitektur, samt att konkretisera en gemensam vision och riktning med tillhörande aktiviteter.

Organisationerna bakom skapandet av det nordiska nätverket: 

Dansk Design Center (DDC), Danmark

Dansk Arkitektur Center (DAC), Danmark

ArkDes, Sverige

Archinfo, Finland

Design Forum Finland, Finland

Iceland Design and Architecture, Island

DOGA, Norge

Dessutom har vi fått värdefull input från bland annat Form/Design Center, Sveriges Arkitekter, SVID, Svensk Form, SAFA, Designinfo, Arkitektforbundet, NAL, Arkitektforeningen och Danish Design Council.

Om UIA-kongressen:

Union of International Architects (UIA) anordnar vart tredje år en världskongress för arkitekter. För första gången arrangeras kongressen i Norden, som ett samarbete mellan Norge, Finland, Danmark, Sverige, Island och Färöarna. Den nordiska paviljongen på UIA-kongressen är ett samarbete mellan de nordiska arkitektföreningarna och Nordiska ministerrådet.

Foto: When urban planning starts with a garden. Brendeland & Kristoffersen architects has designed an urban space for a yet not exisiting urban area in the City of Lund, Sweden. Fotograf: Geir Brendeland