Den 14 juni 2024 öppnar ett förvandlat ArkDes i de gamla lokalerna på Skeppsholmen i Stockholm. Här ska det nya museet ta form och ge plats för nya möjligheter och upplevelser för museets besökare. Stort fokus läggs på öppna, välkomnande mötesplatser, plats för tillfälliga utställningar, större utomhusytor och mer utrymme för lek.

I hjärtat av det som blir det nya ArkDes ges plats för museets unika samling med över fyra miljoner objekt. Föremål ur svensk designhistoria, arkitekturritningar och skisser, fotografier, personliga anteckningar och mycket mer. Samlingsutställningen, som ska ersätta den permanenta utställningen från 1998, presenterar 150 år av svensk arkitektur och design, från 1880 fram till idag med fokus på berättelserna om det som byggde det moderna Sverige. Här ges även utrymme för aldrig tidigare visade objekt samt historierna och ritningarna av det som inte blev av. Samtidigt lägger ArkDes mycket arbete på att få fram de många kvinnor som gömts eller glömts i historieskrivningen. Kvinnor som haft en avgörande roll i svensk arkitektur- och designhistoria.


Sverige har en unik och viktig historia inom arkitektur och design från den moderna perioden. Få känner till ArkDes fantastiska och ovanligt stora samling som aldrig tidigare visats. Vi ser fram emot att upptäcka kulturskatten tillsammans med publiken, säger Kieran Long, överintendent på ArkDes.


Platsen är densamma som förut, men i övrigt blir ArkDes något helt nytt. De första ritningarna från arkitektbyrån Arrhov Frick visar på återbruk av museets befintliga material av exklusivt stål, glas och trä. En spektakulär entréportal med ingång direkt från Exercisplan ska i sin tur skapa en ny upplevelse av ArkDes redan vid första anblick och större tillfälliga utställningar ska ge den bredd och djup som förväntas av Sveriges nationella museum för arkitektur och design. Redan nu är det klart att den internationellt uppmärksammade utställningen Designing Motherhood är först ut när det nya ArkDes slår upp portarna.

Arkitektuppdraget

Arkitektbyrån Arrhov Frick har sedan våren 2022 arbetat med planerna för det som ska bli det nya ArkDes. Efter en tidig inventering upptäcktes stora mängder exklusivt stål, trä, glas och arkitektduon Johan Arrhov och Henrik Frick beslutade att skapa det nya ArkDes av det material som redan finns i lokalerna. Allt ska plockas isär och sedan sättas ihop igen, till helt nya objekt, anpassade efter optimala sätt att visa samlingen på över fyra miljoner objekt på ett nytt och dynamiskt sätt. Designen på objekten styrs i hög grad av de befintliga komponenterna och dess befintliga förutsättningar såsom kapacitet, dimensioner, håltagningar. Tekniska draperier adderas utanpå de större strukturerna vilket möjliggör mörka rum men även klimatkontrollerade ytor för känsliga objekt.


Arrhov Fricks arbete karaktäriseras av en tydligt konstnärlig process där återkommande teman inkluderar allt som är viktigt för ett museum; hur man skapar öppna, fria publika ytor där en stor variation av rörelse och liv är möjligt. Skapandet av byggnader och design utgår alltid från den absoluta nödvändigheten att arbeta långsiktigt och hållbart genom att minska i resursanvändning och användning av hållbara, klimatsmarta material, säger Kieran Long, överintendent och myndighetschef på ArkDes. 


Arrhov Frick (grundat 2010 i Stockholm) har beskrivits som ett av Sveriges mest intressanta arkitektkontor och föreläser flitigt runt om i världen kring sina arbeten och teorier. De har varit nominerade till en rad olika priser, såsom Mies van der Rohe Award och Kasper Salin-priset för årets bästa byggnad i Sverige. Deras arbeten har publicerats i flera internationella böcker och tidskrifter och under åren har kontoret fått två monografier utgivna; 2G International Architectural Magazine (2018) och av den prestigefyllda tidskriften El Croquis (2022). Och här hemma i Sverige vann de TV4-priset Grand Designs Årets Hus 2022.

Kort fakta
  • Över fyra miljoner objekt i ArkDes unika samling.
  • Med nya samlingsutställningen kommer den unika kulturskatten upp i ljuset för första gången.
  • Samlingsutställningen ersätter den befintliga permanentutställningen från 1998.
  • Första tillfälliga utställning blir Designing Motherhood.
  • ArkDes stänger för ombyggnation 28 augusti 2023.
  • ArkDes öppnar i ny skepnad 14 juni 2024.
  • Ansvarig arkitektbyrå är Arrhov Frick.
  • Projektansvarig är Karin Nilsson, verksamhetschef och biträdande överintendent på ArkDes.
  • Kieran Long är Myndighetschef och överintendent på ArkDes och ytterst ansvarig.