Stängt idag

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Workshop: För vems kropp skapas staden?

Aktion Arkiv håller tillsammans med Karin Forss, Tove Samzelius, Shimeng Zhou och Jennie Argerich För vems kropp skapas staden? – en workshop om intersektionell stadsplanering.

Under workshopen kommer vi att belysa hur feministiska och intersektionella perspektiv påverkar hur städer byggs och planeras idag. Intersektionalitet synliggör hur kategorier som kön, ålder, hudfärg, etnicitet, sexualitet, socioekonomisk bakgrund, boendeort, utbildning etc. samverkar och förstärker varandra, och hur detta skapar gynnade och missgynnade grupper. Begreppen diskuteras med hjälp av ett verktyg för intersektionell analys som tagits fram av Sweco, ursprungligen på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm. Under workshopen kommer vi att använda oss av en fallstudie för att lättare förstå hur verktyget funkar i praktiken.

Aktion Arkiv arbetar med arkitektur- och urbanforskning och har utvecklat en form av deltagande historieskrivning genom aktioner som för samman olika aktörer och publiker kring urbana kulturella, historiska och politiska frågeställningar. Aktion Arkiv består av Sara Brolund de Carvalho, Meike Schalk och Helena Mattsson.

Workshopen är en del av Aktion Arkivs medverkan i Tensta Museums filial på ArkDes under hösten. I utställningen medverkar de med ett verk som belyser den bortglömda men samtidigt unika process av brukarmedverkan som låg bakom förvandlingen av kvarteret Glömmingegränd i Tensta. Workshopen äger rum i utställningsrummet i anslutning till Aktion Arkivs installation.

Deltagande är gratis men antal platser är begränsat till 25 personer så anmälan är obligatorisk.
Anmälan skickas till sara.brolund.decarvalho@arkdes.se senast 19 november.

Deltagare är inbjudna från bl a Stockholms stad, Boverket, Länsstyrelsen och ett fåtal platser är öppna för allmänheten. Alla förväntas delta aktivt i grupparbete.

Plats: ArkDes, i utställningen Tensta Museums filial.

Workshopsledare

Jennie Argerich är civilingenjör och kulturgeograf inriktad på social hållbarhet. Hon arbetar som projektledare för social hållbarhet på Stockholms stads exploateringskontor med bland annat utvecklandet av en modell för socialt värdeskapande stadsutveckling, jämställdhetsintegrering av verksamheten och med att driva kontorets jämställdhetsnätverk.

Sara Brolund de Carvalho är konstnär och arkitekt med ett särskilt intresse för urban pedagogik och gemensamhetslokalers betydelse för skapandet av social hållbarhet. Hon är just nu gästforskare på Arkdes där hon jobbar med projektet ”Utopia in action: co-housing in the future?”.

Karin Forss är genusvetare med fokus på intersektionell teori och genusbudgetering. Forss arbetar som konsult på Sweco med uppdrag som t.ex. metodstöd för jämställdhetsintegrering, utbildning om normkritik och utvärdering.

Tove Samzelius är doktorand i socialt arbete vid Malmö Universitet och tematisk rådgivare för Rädda Barnen. Hon arbetar med bostadssociala frågor och är bland annat författare till rapporten ”En plats att kalla hemma – barnfamiljer i bostadskrisens skugga”.

Meike Schalk är arkitekt och lektor vid KTH Arkitekturskolan med inriktning stadsbyggnad och urban teori. Hon var en av initiativtagarna till gruppen FATALE (Feminist Architecture Theory Analysis Laboratory Education). Hennes senaste publikation är Feminist Futures of Spatial Practice (2017).

Shimeng Zhou är statsvetare, kulturgeograf och miljöhumanist med fokus på intersektionell teori samt maktdimensioner av miljö- och klimatförändringar och utformningen av offentliga miljöer. Hon arbetar som konsult på Sweco med frågor som för jämställdhet och social hållbarhet.

Tillfällen

torsdag 29 november

14:30  


Så hanterar vi dina personuppgifter