Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Visioner och innovationer – var finns pionjärerna?

Välkommen till ett samtal om innovationer och behovet av pionjärer i samhällsbyggnad och arkitektur. Samtalet är en del i serien ”Bostadspolitiska dilemman” som ArkDes och Tankesmedjan Movium SLU genomför med lokala partner på flera platser under hösten.

De stora och komplexa utmaningar som stads- och bostadsbyggande innebär ställer krav på innovationer och nya former av samverkan. Visioner och mål tas fram om hållbara och attraktiva städer och samhällen, från det globala till det lokala. Politiken pekar ut riktlinjer på nationell, regional och kommunal nivå, men var finns pionjärerna och de nyskapande exemplen att lära av?

Medverkande: Anna-Karin Stoltz Ehn, projektledare hållbara städer, RISE, Staffan Schartner, arkitekt SAR/MSA, Omniplan,Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef, Sveriges Arkitekter, Ann-Lie Mårtensson, samhällsplanerare, Region Skåne

Moderator: Per Wirtén

Arrangeras i samverkan med Tankesmedjan Movium SLU och Form/Design Center.

“I think that a lot of innovation these days is about making things cheaper and smaller. Surfaces, for instance. An architect gets an assignment to minimise rooms and hallways, to always combine the kitchen and living room, not because there is an idea about a different way of living, but because it can make surfaces smaller. That is very different from the innovations of the 1950s and 1960s. Back then, people’s goal was to make things better. Nowadays, we seem to be making things worse, and that is serious.”
– Ola Nylander, Chalmers, i ”99 years of the Housing Question in Sweden” –

Pågår till kl. 18. Sedan efterföljande mingel.

Tillfällen

måndag 13 november

16:00  Form/Design Center, Malmö


Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse