Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Uppåt! Framåt! – är högt och snabbt enda svaret på hållbarhet?

Välkomna till ett samtal i två delar om förtätning ur ett regionalt perspektiv och möjligheterna att bygga hållbara samhällen.I första delen samtalar ArkDes överintendent Kieran Long med Alice Bah Kuhnke (kultur- och demokratiminister) Conny Brännberg (kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen) om mål och utmaningar för regional hållbarhet. I andra delen modererar Magdalena Forshamn ett panelsamtal med forskare och praktiker.

Urbaniseringen innebär ett allt större intresse för städer och förtätning, som ofta representeras med höga hus och snabba förbindelser. Ett regionalt perspektiv kan ge en bättre förståelse för förtätningens möjligheter och effekter. Hållbara regioner med täthet mellan bostäder, arbetsplatser och rekreation handlar inte enbart om förtätade platser med brist på dagsljus eller förskolegårdar placerade på hustak. Hur planeras och formas hållbara samhällen som hänger samman, oavsett om det är i storstadens centrum eller perifera samhällen?

Medverkande:

  • Nils Björling, forskargruppen urbana och regionala omvandlingar på Chalmers
  • Anna Rex, områdeschef för stadsplanering på Arkitema
  • Per-Johan Dahl, Visiting Professor på Polytechnic University of Turin, Department of Architecture and Design

Moderator: Magdalena Forshamn

Panelsamtalet avslutas kl 15:00 och därefter är alla välkomna att stanna kvar för mingel och fortsatta samtal.

”Vi befinner oss mitt i en stor urbaniseringsvåg, både mentalt och fysiskt. Vi faller för stadens attraktionskraft, hyllar dess livskraft och förmåga att skapa arbetstillfällen. Våra större städer beskrivs som motorn i landets ekonomi. Vi åker på semester till New York och drömmer om det urbana, livet på caféerna. Till skillnad från föregående decenniers modernism och efterföljande gröna våg lyfts nu staden fram som det mest ekologiska och hållbara sättet att bo.”
– 
Emelie Brunge i ArkDes Resumé: Höra hemma

Arrangörer: ArkDes, Tankesmedjan Movium SLU, Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Plats: Chalmerska huset, Södra hamngatan 11, Göteborg

 

 

Tillfällen


Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse