Stängt idag

Museets övriga öppettider

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Symposium: arkitekturhistoria på ArkDes

ArkDes har under året inlett arbetet med en ny basutställning. För att samla, diskutera och lära av pågående forskning arrangerar vi ett symposium om arkitekturhistoria. Välkommen att skicka in abstract!

Vad kan vi lära av pågående arkitekturhistorisk forskning – vad sker just nu och vad behöver vi veta mer om, hur har forskningen om arkitektur i Sverige påverkats av ämnets internationalisering, hur har framväxten av teorier, begrepp och praktikbaserade angreppssätt påverkat den historiska forskningen, och – inte minst – på vilket sätt kan det bidra till en aktuell och angelägen permanent utställning?

Målsättningen med symposiet är att inventera och fånga in den bredd av kunskap som genereras av arkitekturen och den byggda miljön. Därför välkomnas ett brett spektrum av forskning om arkitektur i Sverige eller med kopplingar till Sverige. Symposiet behandlar i första hand perioden från sekelskiftet 1900 fram till vår egen samtid. ArkDes efterfrågar vetenskapligt väldokumenterade studier vilka analyserar arkitekturens mångskiftande egenskaper som kulturellt, estetiskt, socialt eller politiskt fenomen.

Fram till 4 november finns möjlighet att lämna in ett abstract. Call for Papers 

Symposiet arrangeras av ArkDes genom Mikael Andersson och Christina Pech, ansvarig forskningskoordinator.
För frågor, vänligen mejla: bas@arkdes.se.

Tillfällen

tisdag 18 december

00:00  


Så hanterar vi dina personuppgifter