Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Lunchseminarium: Inside Smart Cities

Den smarta stadens tid är här! Utvecklingen av ny teknologi förändrar förutsättningarna för den urbana utvecklingen världen över. Men vad är egentligen en smart stad? Vilka utmaningar är kopplade till teknikutvecklingen?

Boken Inside Smart Cities: Place, Politics and Urban Innovation ger konkreta exempel på hur ”den smarta staden” har blivit verklighet i ett tjugotal länder världen över. ArkDes och KTH bjuder in till ett boksläpp och seminarium som gräver sig djupare i teknikutvecklingens möjligheter och fallgropar, både i Sverige och i resten av världen.

Program

12.00 Lunch och mingel
12.30 Välkomna: Linda Kummel, strateg och funktionsansvarig ArkDes

Introduktion – Andrew Karvonen, huvudredaktör för boken

Presentationer och panelsamtal

Smart urbanisering vs. ”Frankensteinurbanisering” i Hong Kong
Federico Cugurullo

Innovation för en åldrande befolkning. Erfarenheter från Japan
Gregory Trencher

Hur ett smart och hållbart Stockholm blir verklighet
Sofie Pandis Iveroth

Smarta städer i Sverige
Olga Kordas

Moderator: Andrew Karvonen

I panelen:
Federico Cugurullo är biträdande lektor i Smart and Sustainable Urbanism vid Trinity Collage i Dublin. Han har studerat Hong Kongs teknologiska utveckling som han menar är starkt påverkad av den ekonomiska och politiska kontexten. I sitt kapitel av boken problematiserar han särskilt det faktum att den smarta urbaniseringen främst drivs av ekonomiska incitament, ofta på bekostnad av både ekosystem och befolkning.

Gregory Trencher är lektor på Graduate School of Environmental Studies vid Tohoku Universitetet i Japan. Hans kapitel i boken fokuserar särskilt på frågor som rör social hållbarhet och problematiken kring en åldrande befolkning i japanska städer. Den allt högre medelåldern ställer stora krav på den teknologiska utvecklingen. Kan den smarta staden komma till bred nytta för samhället och förbättra både hälsa och livskvalitet för hela befolkningen?

Sofie Pandis Iveroth arbetar på Stockholm stad med att skapa en bra grogrund för innovationskraft och smart stadsutveckling med det hållbara i fokus. Under sin tid som doktorand studerade hon svårigheter och möjligheter med implementeringen av ny teknologi i stadsdelen Hammarby Sjöstad. Idag arbetar hon alltså inom staden med liknande frågor.

Olga Kordas leder KTHs energiplattform och ansvarar för att skapa bred och interdiciplinär samverkan kring energifrågan, både mellan olika forskningsfält och mellan akademi och praktik. Hon är även programchef för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, regeringens satsning för smarta och hållbara städer. Ambitionen med Viable Cities är att stärka Sveriges roll inom området.

I Auditoriet. Seminariet avslutas kl. 14. Seminariet är på engelska.

Tillfällen

torsdag 27 september

12:00  


Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse