Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Gestaltad livsmiljö 2020

Välkommen att delta online i en konferens om gestaltad livsmiljö med inspirerande nationella och internationella talare!

Vill du delta i dialogen om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov?

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd bjuder gemensamt in till en heldagskonferens som ger dig tillfälle att öka din kunskap och få med dig en digital verktygslåda för ditt dagliga arbete.
Medverkar gör bland andra kulturminister Amanda Lind, internationellt verksamma arkitekten Mia Hägg, Norges riksantikvarie Hanna Geiran och kreatörer från Helsingfors nyskapande stadsutveckling.

Programmet startar klockan 08.45 och avslutas 15.30. Under dagen kommer det att finnas tid och möjlighet att ställa frågor till alla talarna. Tid för pauser kommer att finnas.

Vi förverkligar den nationella politiken för arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö. Tillsammans tar vi gestaltad livsmiljö till en ny nivå!

Program:
Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek

08.45 Digital inloggning öppnar!

09.00 Inledning
Moderator Ann-Louise Rönestål Ek hälsar välkommen och konferensens värdar, Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens Konstråd, introducerar gemensamt Gestaltad livsmiljö. Vad är det? Varför är det viktigt?

09.30 Helsingfors – en stad med rum för alla
Konkreta exempel på hur Helsingfors arbetar med arkitektur, form, design, konst och kulturarv som redskap i stadsutvecklingen. Vilken roll spelar dessa frågor i Helsingfors strategiska plan? Medverkande: Katja Lindroos, VD Urban Practice, Maija Tanninen-Mattila, chef för Helsingfors konstmuseum HAM och designchef för Helsingfors stad, Hanna Harris.

Frågestund
Vi reflekterar över skillnader mellan Sverige och Finland.

11.00 Att göra framtiden rättvisa – vad innebär det?
Adaptive reuse
Norges riksantikvarie Hanna Geiran talar om hur det byggda kulturarvet kan bidra till hållbar utveckling ur flera aspekter. I synnerhet genom återbruk och en förändrad syn på befintliga kulturmiljöer och byggnader.

Frågestund

Future Island
Grundarna till Ooze, Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg, och konstnären Marjetica Potrč berättar om hur de skapar en konstgjord ö i samarbete med beställaren Akademiska Hus. Genom att vara i konstant förändring ställer ön som konstverk frågor om klimatförändringarnas inverkan.

Frågestund

Att renovera det moderna kulturarvet
S:t Görans gymnasium har byggts om till bostäder. Sven Olof Ahlberg, bebyggelseantikvarie, beskriver hur renoveringen och omvandlingen gick till.

Frågestund

12.00 LUNCH

12.45 Gestaltad livsmiljö sett utifrån
Mia Hägg är svensk arkitekt och grundare till kontoret Habiter Autrement i Paris, numera med bas i södra Schweiz. Hon har arbetat på den schweiziska arkitektbyrån Herzog & de Meuron, där hon var projektledare och ansvarade för utformningen av Pekings Nationalstadion ”Fågelboet”. Mia Hägg inspirerar och har ett ständigt återkommande utifrånperspektiv.

Samtal
Kieran Long, överintendent ArkDes, samtalar med Mia Hägg

Paus

13.30 En politik för Gestaltad livsmiljö
I en dialog med moderatorn beskriver kulturminister Amanda Lind politikområdet Gestaltad livsmiljö. Varför är det ett prioriterat område för henne?
Frågestund

Samtal
Moderator samtalar med kulturminister och ställer frågor från deltagarna

Paus

14.10 Platser att vara stolt över
Tre komplexa designprocesser visar utveckling av kulturellt värdefulla platser genom samverkan mellan olika grupper och professioner. Hur har dessa processer påverkat arbetet för långsiktiga lösningar till renoveringsprojekt?

Moving plants
Konstnären Maider Lopez berättar om badhuset i Hammarkullen och hur ”ett andra hem” räddades från nedläggning med hjälp av konst och engagerade medborgare.

Nationalmuseum i nytt ljus
Arkitekt Torun Hammar berättar om ett omfattande samarbete i ett av Statens fastighetsverks största och mest komplexa projekt.

Den gode, den onde, den fule
Anders Berensson, arkitekt berättar om hur de engagerade hela Tibro i att ge liv åt en övergiven plats.

Frågestund

15.10 Vad tycker du?
Publikens inspel och medskick om dagen och om önskemål inför framtiden.

Summering – vad betyder Gestaltad livsmiljö för oss nu?
Moderator och riksarkitekt Helena Bjarnegård sammanfattar och reflekterar över dagen.

15.30 Tack för idag!

Anmälan
Senast den 31 augusti

Konferensen är öppen och gratis för alla
Välkomna!

Tillfällen

torsdag 3 september

08:45  


Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse