Stängt idag

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

ArkDes vänförening: Torun Hammar

Torun Hammar från SFV berättar ombyggnationen av Nationalmuseum. Hon är chef för projektledningen på Statens fastighetsverk och gästprofessor i restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan/arkitektur.

Med en bakgrund som hus- och slottsarkitekt har Torun Hammar länge arbetat med att utveckla och genomföra projekt i kulturhistoriskt värdefull miljö. I ombyggnaden av Nationalmuseum har hon företrätt projektägaren/beställaren Statens fastighetsverk.

Nationalmuseum är kanske århundradets största restaurering av ett statligt byggnadsminne. Torun Hammar berättar om bakgrunden till projektet, målsättningar, vägval och om Statens fastighetsverks 10-åriga arbete med att, som byggherre, genomföra arbetet. Föredraget ger en bild av byggherrens ansvar och om samspelet med verksamheten. Vi får också en inblick i hur en 150 år gammal byggnad kan inhysa ett fullt modernt museum med bibehållna – och nya – arkitektoniska värden.

I Aula ArkDes.
Pris: 150 kr. Ingen föranmälan.

Tillfällen

torsdag 29 november

16:00  


Så hanterar vi dina personuppgifter