I Visioner: i norr fick 11 utvalda team bestående av några av Sveriges främsta arkitekter, konstnärer och designers i uppdrag att skissa fram visioner på framtidens livsmiljöer i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå, med utgångspunkt i kommunernas förutsättningar och processer. 

Nu pågår storskaliga gröna industriella investeringar i Norrbotten och Västerbotten. Vad innebär detta för människorna, platserna och kulturen? Vilken berättelse kan denna samhällsomställning generera?

Myndigheter i Rådet för hållbara städer bjöd, i samarbete med Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå, in aktörer att medverka i framtagandet av idéskisser med utgångspunkt i kommunernas unika förutsättningar och processer. Under senhösten 2021 fick tvärsektoriella team med konstnärlig höjd anmäla sitt intresse av att delta och förfrågan fick ett stort gensvar. Totalt kom 55 ansökningar in och 11 team valdes ut att skissa på framtidens livsmiljöer i de sex kommunerna.

Resultatet av teamens processer är elva visionsdokument som presenteras i en slutrapport. Bland resultaten finns skisser på samhällsutveckling som inte tar någon ny mark i anspråk, på hur nedlagda gruvområden kan bli platser för människor, på minnesplatser över det vi förlorat till klimatförändringarna, på en ny förvaltningsmodell som bygger på lokalt samskapande samt tankemodeller kring hur de konstanta förändringarna kan hanteras.

Visioner: i norr är en del av EU-initiativet New European Bauhaus, som går ut på att uppmuntra arkitekter, designers, ingenjörer, kreatörer, konstnärer, forskare, studenter och andra att ta sig an utmaningen att skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer.

Läs utlysningstexten från Visioner: i norr här.

Frågor?

För frågor om projektet, välkommen att mejla oss på hej.thinktank@arkdes.se.

Slutevenemang | Visioner: i norr

Den 14 juni presenterade teamen och kommunerna resultaten av projekten på plats på ArkDes. Ta del av presentationerna här.