11 team bestående av några av Sveriges främsta arkitekter, konstnärer och designers valdes ut för att skissa på framtidens livsmiljöer med utgångspunkt i kommunernas förutsättningar och processer. Den 14 juni presenterade teamen och kommunerna resultaten av projekten på ArkDes.
Utlysningen

Nu söks kreativa och tvärdisiplinära team som kan bli en del av arbetet med New European Bauhaus i Sverige. Var med och ta fram idéskisser för framtidens vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

New European Bauhaus är ett initiativ som gör det möjligt att tänka helt nytt kring vad samhället ska vara och vem som ska forma det. Det är ett kreativt och tvärdisciplinärt initiativ, en mötesplats där framtida sätt att leva ska formges, i skärningspunkten mellan konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik.

Nu sker storskaliga gröna industriella investeringar i Norrbotten och Västerbotten. Vad innebär detta för människorna, platserna och kulturen? Vilken berättelse kan denna omställning generera?

Vem kan söka?
Vi söker kreativa, nytänkande och tvärsektoriella team med konstnärliga höjd för att ge inspel till utvecklingen av vårt samhälle. Vi vill gärna ha in nya idéer och perspektiv, unga talanger som kommer vara med och forma morgondagens livsmiljöer. I teamen kan exempelvis designers, arkitekter, ingenjörer, kreatörer, forskare och studenter från olika discipliner ingå. Varje team ska bestå av 5-8 personer.

Kiruna, Gällivare, Bodens, Luleå, Skellefteå och Umeå kommun bjuder därför, tillsammans med Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, in till idéskisser med utgångpunkt i dessa sex kommuners unika förutsättningar och processer. Idéskisserna ska generera framtidsscenarion och visioner som kan stötta kommunerna i utvecklingen av livsmiljöer som är vackra och resilienta, nytänkande och inkluderande. Samverkan kommer även att ske med andra offentliga aktörer som exempelvis länsstyrelser och regioner samt näringsliv och akademi.

Att göra en ansökan
Er intresseanmälan ska vara oss tillhanda senast 2021-12-01. Den ska vara på svenska och skickas in digitalt via hej.thinktank@arkdes.se.

För mer info om vad som ska ingå i ansökan, se utlysningstexten i länken nedan.

Arvode
En ersättning om 300 000 betalas ut till varje team förutsatt att teamen uppfyller Vinnovas formella krav för stöd. Mer om dessa kan du läsa här: Regler för bidrag | Statligt stöd till ekonomisk verksamhet | Vinnova.

Läs hela utlysningstexten här. (Stängd för ansökan)

Frågor
Svar på vanliga frågor samlas här: FAQ: Visioner: i norr
För övriga frågor, mejla oss på hej.thinktank@arkdes.se.

21 januari 2022: Startmöte för samtliga deltagare
8-10 februari 2022: Start för idéskisserna på plats
16 mars 2022: Slutpresentation