Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Fem projekt från ArkDes Öppen utlysning 2019

Värm med spill, vattna med sol
(Blick Arkitektur, Esam AB, Svensk Aquaponik)
Hur kan stadens outnyttjade resurser användas för att skapa mer hållbara livsmiljöer? I projektet Värm med spill, vattna med sol, samverkar en biolog, en hållbarhetskonsult och tre arkitekter för att undersöka hur framtidens tak kan gestaltas. Hur kan framtidens tak kombinera ny teknik för solceller, odling, dagvattenhantering och tillvaratagande av spillvärme med hög arkitektonisk kvalitet och kulturhistoriska värden? Projektet kommer att resultera designkoncept för tre byggnader i olika stadsdelar Stockholm: Östermalm, Slakthusområdet respektive Högdalen.

Vad hände sen?: Värm med spill, vattna med sol

Barns behov formar skolan – inkludering för framtidens lärmiljöer
(Codesign, Codesign Research Studio och Rädda Barnen)
I januari 2020 blir Barnkonventionen inskriven i svensk lagstiftning, det innebär att barn ska involveras i alla beslut som rör dem. Detta projekt, som genomförs av Codesign, Codesign Research Studio och Rädda Barnen, syftar till att utveckla metoder för att inkludera barn i planering och gestaltning av skolmiljöer. Särskilt fokus kommer att läggas på barn som bär på erfarenheter av stress och utsatthet. Projektet kommer att genomföras på Ekhammarskolan i Upplands-Bro och resultera i verktyg och metoder som kan leva vidare efter projektets avslutande.

Slutrapport: Bygga’re Tryggare
Vad hände sen?: Bygga’re Tryggare

The good, the bad, the ugly – Att ställa goda processer mot onda trender i det oömma, det spretiga och det fula
(Anders Berensson Architects, Tibro Kommun, och FolkLab)
Det gamla spårområdet i Tibro var en gång ortens självklara nav. Nu står platsen tom i väntan på en ny funktion. I detta projekt samarbetar kommun, arkitekter, medborgare och näringsliv för att tillsammans utforska möjligheterna och experimentera med den tomma platsen mitt i stan. Genom att använda lokala material och restprodukter från möbelindustrin ska Tibro få en helt ny publik plats skapad för och med invånarna. Projektet kommer att kunna följas via en projektdagbok samt via sociala medier.

Vad hände sen?: Den onde, den gode, den fule

Augmented dialogue (Utopia Arkitekter och Doberman)
Augmented Reality (AR) innebär helt nya möjligheter för visualisering och feedback i stadsutvecklingsprocesser. Genom att kombinera AR-teknik med strukturer för feedback, idéer och förslag från medborgare kan nya former för interaktion och deltagande uppstå. I projektet Augmented dialogue kombineras expertkunskap inom arkitektur, kommunikation och teknologi. Målet är att, via en kreativ designprocess, utveckla en app som kan främja ett lustfyllt samskapande och medborgardialog.

Vad hände sen?: Augmented Dialogue

Mälarens lås – en associativ antologi om Stockholms potential
(Jägnefält Milton Arkitekter och Marie Birde)
Utan mötet med Mälaren och Östersjön hade Stockholm aldrig funnits, ändå har stadens relation till vattnet blivit allt mer distanserat. Det här projektet syftar till att undersöka hur Mälaren återigen kan bli ett genuint och levande stadsrum. Genom att samla in historiskt material – allt ifrån dikter till serier och rykten – samt låta författare och konstnärer bidra med sina perspektiv, byggs historien om Stockholm och vattnet upp. Utifrån denna research tas ett antal möjliga projekt fram. Allt material samlas i en antologi som spänner över både dåtid, nutid och möjlig framtid.

Vad hände sen?: Mälarens lås

 

Foto av: Gemma Evans

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse