En ny typ av byggsats som ska förändra hur vi använder stadens gator testas nu i Stockholm i ett innovationsprojekt som leds av ArkDes Think Tank. Med hjälp av byggsatsen kan kommuner eller invånare snabbt skapa plats för lek, utegym, odling, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv. Det är också ett sätt att få ordning på de omdebatterade elsparkcyklarna.

 Det finns så mycket potential och utvecklingsmöjligheter kring vad gaturummet kan användas till. De senaste 60 åren har det varit självklart att planera våra städer utifrån bilen, men det dags att börja designa gator för fler behov, exempelvis ett ökat behov av grönska och mötesplatser i staden, säger Daniel Byström, projektledare för projektet ”Street Moves” på ArkDes Think Tank.

Byggsatsen, som är designad av LundbergDesign, består av en utbyggbar grundplatta i trä och specialanpassade delar som placeras ovanpå med funktioner som alltifrån laddstation för delad elbil och parkering för elsparkcyklar till utegym och odling. Tanken är att stadens rum inte ska vara centrerade runt bilen och bilens framkomlighet, utan att kommuner med hjälp av byggsatsen istället kan använda utrymmet för annat som ger mer plats för människan.

Vi vill att folk ska testa, känna och experimentera med byggsatsen för att hitta vad de vill göra på sin gata. Först när vi faktiskt förändrar gatan kan vi på riktigt förbättra folks livskvalitet och minska klimatpåverkan i våra allt tätare städer, säger Linda Kummel, chef på ArkDes Think Tank.

Byggsatsen hämtar inspiration bland annat från San Fransisco där man har testat möjligheten att hyra en bit gata och möblera den hur man vill. Förutom Stockholm är även Umeå, Helsingborg och Västervik med och utvärderar byggsatsen.

I arbetet med att ta fram byggsatsen har ArkDes Think Tank samlat en mängd aktörer som inte vanligtvis sitter vid samma bord. Forskningsprojektet finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova och bland annat finns Stockholm Stad, Transportstyrelsen, elsparkcykeltjänsten Voi, och bildelningsföretaget M, Volvo Car Mobility med i arbetet med att ta fram byggsatsen.

Från och med den 17 september testas byggsatsen på Stockholms Framtidsgator som är Hälsingegatan (vid Gustav Vasa skola) och veckorna därpå Tjärhovsgatan (vid Katarina Norra skola), och Parmmätargatan (intill Eiraskolan).

Så här har Dagens Industri skrivit om projektet ”Street Moves”

För frågor kring projektet kontakta hej.thinktank@arkdes.se