Utställningarna öppna idag 10 - 20

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Gestaltad livsmiljö som möjliggörare

Välkommen att delta i webbseminarium om Politik för Gestaltad livsmiljö tisdag den 19 januari 2021 klockan 14.00. 

Hur kan vi höja kvaliteten i samhällsbyggandet? Vilken kunskapsutveckling behövs för en kraftfull implementering av Politik för Gestaltad livsmiljö? ArkDes Think Tank, Arkitekturakademin/SLU Landskap och Tankesmedjan Movium vid SLU samverkar i en manifestation för kvalitet och relevans i samhällsbyggandet. Syftet är att lyfta teman från Politik för Gestaltad livsmiljö där vi kan utläsa behov av forsknings- och undervisningsinsatser. Det fysiska rummet berör och påverkar samhällets alla livsformer, det är arkitektens roll att göra den rumsliga översättningen av de behov som samhället har. Därför blir gestaltningen vårt mest kraftfulla verktyg för ökad kvalitet och relevans i samhällsbyggandet.

Vi börjar seminariet med att understryka betydelsen av ett starkt miljögestaltande fält. Därefter kommer vi att lyssna på inspel av bland andra professor Christer Malmström och vice förbundsordförande i Sveriges Arkitekter Fredrik Drotte. Vi kommer också ta del av ArkDes Think Tanks arbete med Gestaltad livsmiljö samt Tankesmedjan Moviums framtidsspaningar. Det efterföljande samtalet mellan riksarkitekt Helena Bjarnegård, arkitekt Monica von Schmalensee, riksdagsledamot Karolina Skog och Erik Westholm, tidigare framtidsforskare vid SLU, stimulerar kunskapsutbyte mellan myndighet, praktik, politik och akademi.

Välkomna!

Program:

14.00 – Välkomna!
Inledning med Per-Johan Dahl, Linda Kummel och Caroline Dahl.

14.10 – Introduktion: Här måste vi börja
Med Christer Larsson.

14.20 – Här måste vi börja del 2
Med Sara Thor, Björn Hellström, Lars Marcus och Lars Johansson.

14.35 – Föredrag av Karolina Skog

14.48 – Föredrag av Fredrik Drotte

15.00 – Paus

15.10 – Hållbar utveckling – en medlande myt om framtiden?
Med Erik Westholm.

15.25 – Bostaden som kritik
Med Christer Malmström

15.40 – Med Människan i Fokus
Med Linda Kummel.

15.50 – Stadslandskapets livsmiljöer 2060
Med Caroline Dahl.

16.00 – Paus

16.10- Reflekterande samtal
Med Helena Bjarnegård, Karolina Skog, Erik Westholm, Monika von Schmalensee

16.45 – Sammanfattning
Med Per-Johan Dahl, Linda Kummel och Caroline Dahl.

Anmäl dig här

Arkitekturakademin är ett samarbetsorgan för de fyra svenska arkitektskolorna vid LTH, Chalmers, KTH och Umeå universitet – de lärosäten som har femårig yrkesutbildning i arkitektur. Arkitekturakademins roll är att stärka utvecklingen av arkitektutbildningarnas forskning, undervisning och samverkan på nationell och internationell nivå. Sedan 2019 samarbetar Arkitekturakademin med SLU Landskap för att stärka de miljögestaltande disciplinernas roll i samhällsbyggandet.

Foto av: Joacim Cronwall

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse