Ta del av dialogen om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov. Här hittar du material kopplat till politiken om gestaltad livsmiljö och aktuella seminarier inom politikområdet.

Konferens 2021: Gestaltad livsmiljö och demokrati

I år fyller demokratin i Sverige 100 år. På årets heldagskonferens som går av stapeln den 14 oktober undersöker vi olika aspekter av demokratin i relation till gestaltad livsmiljö från teman som invånares delaktighet, föreningslivets framväxt, hur våra offentliga miljöer utvecklas, vem som påverkar vad som byggs, förändras och rivs, och representationen i det vi bevarar.

Se konferensen här →

Rapporten ”Livskvalitet i tid och rum”

Ta del av rapporten Livskvalitet i tid och rum, ArkDes årliga uppföljning av Politik för gestaltad livsmiljö. I rapporten presenteras bland annat en helt ny undersökning av allmänhetens syn på det byggda samt intervjuer med forskare och praktiker. Här formuleras utmaningar, möjligheter och medskick som kan bidra till att politikens mål blir verklighet.

Läs rapporten här →

Enligt det svenska målet för arkitektur, form och design ska all gestaltning bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Alla människor ska ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av de gemensamma rummen. Men hur tar vi oss dit? Är samhället på rätt väg?

Samverkansarbete inom Politik för gestaltad livsmiljö

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd samverkar för att skapa en arena där alla intressenter kan ta del av expertkunskaper och goda exempel om arbetet inom gestaltad livsmiljö.

Som ett led i det arbetet arrangerar dessa myndigheter en årlig konferens. 2020 arrangerade de fyra myndigheterna en digital heldagskonferens den 3:e september med inspirerande nationella och internationella talare som gav teoretiska och praktiska exempel på samverkan för hållbara och kvalitetsdrivna projekt. Dessa projekt visar hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv är effektiva och kraftfulla verktyg som bidrar till att lösa samhällsutmaningar och till att skapa livsmiljöer att vara stolta över.

På länken nedan hittar du länkar till samtliga filmer från konferenserna samt digitala verktyg kopplat till gestaltad livsmiljö från de fyra myndigheterna som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

Digitala verktyg→