sdfsdfdsf

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Gestaltad livsmiljö 2020

Ta del av dialogen om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov. Här hittar du material kopplat till politiken om gestaltad livsmiljö samt presentationer från medverkande i konferensen Gestaltad livsmiljö 2020.

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd samverkar för att skapa en arena där alla intressenter kan ta del av expertkunskaper och goda exempel om arbetet inom gestaltad livsmiljö.

Tillsammans arrangerade de fyra myndigheterna en digital heldagskonferens den 3:e september med inspirerande nationella och internationella talare som gav teoretiska och praktiska exempel på samverkan för hållbara och kvalitetsdrivna projekt. Dessa projekt visar hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv är effektiva och kraftfulla verktyg som bidrar till att lösa samhällsutmaningar och till att skapa livsmiljöer att vara stolta över.

Medverkande på konferensen var bland andra kulturminister Amanda Lind, internationellt verksamma arkitekten Mia Hägg, Norges riksantikvarie Hanna Geiran och kreatörer från Helsingfors nyskapande stadsutveckling. Konferensen modererades av Ann-Louise Rönestål Ek.

Här nedan hittar du digitala verktyg kopplat till gestaltad livsmiljö från de fyra myndigheterna samt från konferensen som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

Boverket:

Vägledning Arkitektur och gestaltad livsmiljö  
Webbutbildning PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning PBL och kulturvärden

Riksantikvarieämbetet:

Kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser: Redovisning av regeringsuppdrag om hur kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara.

ArkDes:

Uppföljningsrapport för politiken om gestaltad livsmiljö 2020: Människan i fokus
Intervjuer och artiklar om den nya politiken för gestaltad livsmiljö
Open-call projekt: hur skapas hållbara och jämlika samhällen med hög arkitektonisk kvalitet?

Statens Konstråd:
Byggnadsknuten offentlig konst – Kunskapshöjande insatser för förvaltning av den offentliga konsten som del av kulturmiljön
Public Art Research Report (2018): A report on the current state of research on public art in the Nordic Countries, and in a wider international context. 
Utanför de institutionella väggarna 
Slutredovisning av Äga rum: Konst händer
Information om att arbeta med offentlig konst

Presentationer från medverkande är på ingång. 
Konferensen kommer att vara tillgänglig på ArkDes Play inom kort.

 

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse