Utställningarna öppna idag 10–18

Museets övriga öppettider

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

Mer politik
Lösningen på bostadskrisen

Del 1: Introduktion

Den svenska bostadskrisen är idag ett faktum och konsekvenserna börjar bli kännbara inte bara för individen utan också för samhället i stort. Hur ska byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden komma igång och vilka politiska initiativ krävs för att lösa bostadskrisen?

På uppdrag av Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) har Kristian Skånberg skrivit rapporten Bobyggande som samhälleligt brobyggare, om orsaker och lösningar på bostadskrisen. Som en del av ArkDes mötesplats – Tema (Bo)stad samlas en expertpanel för att titta närmare på rapporten och diskutera de fem djärva politiska förslag som rapporten presenterar för att få igång byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden. Seminariet avslutas med en paneldebatt med Liberala ungdomsförbundet LUF, Socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU och Sveriges förenade studentkårer SFS.

Mellan de båda panelerna kommenterar Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan rapporten, vad som kommit fram i den första panelen och hur han ser på frågorna och de förslag som Byggnads lägger fram genom Kristian Skånbergs rapport.

Moderator: Dan Hallemar

Fler föreläsningar, seminarier och debatter


503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.