Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

ArkDes lanserar ArkDes Think Tank

ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design. Nu kan verksamma inom arkitektur och design söka pengar för en utredande undersökning. I potten ligger hela en miljon kronor.

Förutom att bedriva samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling verkar ArkDes Think Tank för att de nationella arkitektur- och designpolitiska målen ska uppnås.

Genom teman och utforskande praktiknära projekt skapar ArkDes Think Tank ny kunskap inom gestaltad livsmiljö och utvecklar hur den kan omsättas och bidra till att uppfylla Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Nu kan arkitekter, designer, forskare, inredningsarkitekter, konstnärer, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter söka pengar för att utveckla en idé. Kriteriet är att det är praktiknära och utredande projekt som lyfter utmaningar och frågor med koppling till dagens och framtidens städer.
– Bakgrunden till utlysningen är att ArkDes märkt av ett återkommande önskemål, både från praktiserande arkitekter och personer som jobbar inom offentlig eller ideell verksamhet, om behovet av att fördjupa sig i en fråga, säger Linda Kummel, strateg och ansvarig för ArkDes Think Tank, och fortsätter:

– För många, särskilt mindre kontor, finns inte det ekonomiska utrymmet att genomföra sådana studier. Utlysningen syftar till att möjliggöra praktiknära, utredande projekt som lyfter utmaningar och frågor med koppling till dagens och framtidens städer. Projekten skall kunna knytas till de målsättningar som lyfts i regeringens proposition Politik för gestaltad livsmiljö.

Läs mer om utlysningen

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse