Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

ArkDes i Vallastaden

På bo- och samhällsexpon Vallastaden 2-24 september presenteras framtidens sätt att bygga, bo och leva. ArkDes finns på plats med ett seminarium och en utställning.

Utställningen Nödbostäder

Sverige befinner sig mitt i en skriande bostadskris. Enligt Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, behöver det byggas 600 000 bostäder de närmaste åtta åren. Men det är inte första gången vi har brist på bostäder. I den här utställningen skildras olika lösningar på trångboddhet, låg bostadsstandard och bostadsbrist från början av 1900-talet till idag.
Nödsituationer har genom historien drivit fram banbrytande arkitektoniska innovationer. Trångboddheten för barnfamiljer på 1930-talet ledde fram till de funktionella och eleganta smalhusen. Dagens svåra situation för världens miljontals flyktingar skapade det mångfaldigt prisbelönta Better Shelter, ett alternativ till de tält som vanligtvis används i flyktingläger. Better Shelter har solpaneler, fönster, ventilation och – inte minst – en dörr som går att låsa.

Utställningen är en del av Bo. Nu. Då som visades på ArkDes i Stockholm mellan april 2016 och januari 2017.

Den glömda staden

14 september kl 14.15-15.45

Ser vi inte staden för alla bostäder? Enbart bostäder skapar inget dynamiskt stadsliv. Många funktioner behöver samverka för att skapa en rik levnadsmiljö där olika sätt att leva inryms. Detta är ett samtal om staden och dess livsrum.
Deltagare: Anna Bertilson är samhällsbyggnadsdirektör i Linköpings kommun. Gunnar Blomé är projektchef på Helsingborgshem. Thorbjörn Andersson är landskapsarkitekt LAR/MSA och professor på Sveriges lantbruksuniversitet. Moderator: Per Wirtén, journalist och författare.

ArkDes Resumé: Höra hemma – om det bostadspolitiska dilemmat

Under hela utställningsperioden kan du köpa ArkDes nyutkomna bok ArkDes Resumé: Höra Hemma – om det bostadspolitiska dilemmat i Vallastadens butik:

Boken är ett inlägg i det offentliga samtal om hem och hembygd, bostad och stad som pågår. Är bostadsfrågan ett dilemma utan lösning eller finns svaret på hur en långsiktig bostadspolitik kan utvecklas i det som redan görs eller i vår egen historia?
Boken har producerats i samarbete med Tankesmedjan Movium/SLU.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse