Lär känna oss genom några av museets mest definierande historiska ögonblick.

1950-talet: Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR) upprättar ett arkiv av fotografier för att kunna förmedla samtida arkitektur till press och allmänhet.
1962: Instiftas Sveriges arkitekturmuseum av SAR. Museet tar över samlingarna och förmedlingsuppdraget.
1978: Arkitekturmuseet blir ett statligt museum och ansvaret överförs till Regeringen.
Tidigt 1990-tal: En arkitekttävling om en ny och större byggnad för Arkitekturmuseet och Moderna museet på Skeppsholmen utlyses. Den spanske arkitekten Rafael Moneo fick uppdraget.
1998: Den nya byggnaden är klar. ArkDes båda utställningshallar ryms i flottans gamla byggnader, Exercishuset, ritat av Fredrik Blom och färdigställt 1853. I anslutning lät Moneo uppföra en ny byggnad som utgör ArkDes bibliotek, kontor och kafé. 1998 belönades den nya byggnaden med Kasper Salin-priset.
2009: Museets ansvar utvidgas till att omfatta andra designområden.
2013: Regeringen beslutar om ett namnbyte för myndigheten – Statens centrum för arkitektur och design, i kort form ArkDes.