Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

ArkDes Bernt Nybergsamling i A+U

Arkitekturprofessorn Matthew Hall har som gästredaktör för senaste numret av arkitekturtidskriften a+u (Architecture and urbanism) ägnat tidningen åt Bernt Nyberg. En stor del av materialet i det djupgående porträttet om den svenske arkitekten kommer från ArkDes samlingar.

– Större delen av Bernt Nybergs ritningar och dokument finns på ArkDes. Tillgången till dessa ledde till många upptäckter och kopplingar mellan mina intervjuer med Bernt Nybergs medarbetare och materialet. Det är även intressant att notera att flera av Bernt Nybergs och Sigurd Lewerentz gemensamma verk går igenom i deras respektive samlingar. Jag lärde mig mycket om Sigurd Lewerentz genom Bernt Nybergs material på ArkDes. Det är fantastiskt att man kan besöka och titta på ritningar i en sådan öppen atmosfär. Samarbetet med ArkDes i detta projekt var en förutsättning för att forskningen skulle lyckas, säger Matthew Hall, professor vid Auburn University College of Architecture.

Arkitekten Bernt Nyberg (1927–1978) är okänd för de flesta men hans byggnader har gjort starka avtryck. Några av hans mest välkända verk är begravningskapellet i Höör och tillbyggnaden av Landsarkivet i Lund från 1971. Den senare anses vara unik i sitt uttryck av nybrutalism och möte mellan modernism och äldre arkitektur. Idag är den, trots protester, ombyggd till studentbostäder.

– Även om Bernt Nybergs begravningskapell i Höör är hans mest hyllade verk, är de lärdomar och idéer som kan hämtas från Landsarkivets tillbyggnad enligt mångas uppfattning renare och begreppsmässigt smartare.

Forskningen, som har pågått i fem år, har inneburit intervjuer med tidigare medarbetare, genomgång av bilder, dokumentation och arkivmaterial. Vägen till att Matthew Halls forskning om Bernt Nyberg går – inte helt oväntat – genom Sigurd Lewerentz, en av Nybergs stora inspirationskällor.

– Dessa arkitekter är speciella eftersom det krävs tid för att uppskatta dem till fullo och med åldern blir deras verk än mer värdefulla. Sigurd Lewerentz var dessutom en arkitekt som inte gjorde så mycket väsen av sig – det vi vet om honom kommer antingen från det som andra har skrivit om honom eller genom direkt interaktion med verket. Bernt Nyberg är en relativt okänd arkitekt, så ett sökande efter en förklaring tillsammans med min nyfikenhet krävde undersökning.

Det första mötet mellan Nyberg och Lewerentz var under byggnationen av S:t Petri kyrka i Klippan, där Nyberg dokumenterade byggprocessen genom filmer och intervjuer. De utvecklade en nära relation och arbetade tillsammans i flera projekt under Lewerentz sista levnadsår. Deras arbetsprocesser skilde sig lika mycket som deras personligheter men de respekten för materialets uttryck och hade samma tillvägagångssätt för användningen av detaljer.

– Bernt Nyberg fanns ständigt vid Sigurd Lewerentz sida och bistod Sigurd Lewerentz med att organisera hans verk för arkivet. Det är uppenbart att Sigurd Lewerentz balans eller tankar och uttryck hade en inverkan på Bernt Nyberg. Denna inverkan var ömsesidig då deras gemensamma verk uppvisar drag från båda arkitekter.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse