Utställningarna öppna idag 10 - 20

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close
Exteriör på nordiska paviljongen i Venedig

Another Generosity – nordiska paviljongen i Venedig

Den finske arkitekten Eero Lundén har valts ut till att utforma det nordiska bidraget till arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Utställningen har titeln Another Generosity och utforskar relationen mellan naturen och den byggda miljön.Den nordiska paviljongen, ritad av Sverre Fehn 1962, är en hyllning till olika naturfenomen: ljuset, ljuden och materialen, vilka förts samman till en unik arkitekturupplevelse. 2018 års installation i den nordiska paviljongen bygger vidare på Fehns ursprungliga koncept och ställer frågor kring hur vår relation till naturen ser ut idag. Projektet är fortfarande under utveckling, men syftar till att både skapa en totalupplevelse för besökarna och en plats för möten och samtal under hela biennalen.
Utställningens beställare är museicheferna för tre olika museer: Juulia Kauste från Finlands arkitekturmuseum (som är projektägare i år); Nina Berre från norska Nationalmuseet för konst, arkitektur och design och Kieran Long från ArkDes.
Arkitekturbiennalen i Venedig 2018 öppnar för allmänheten den 26 maj 2018 och pågår till den 25 november.

Bakgrund och beställarnas arbetsmetod

Venedigbiennalens internationella arkitekturutställning är den största och viktigaste utställningen för arkitektur i världen. Den nordiska paviljongen (ritad av Sverre Fehn och färdigställd 1962) byggdes i biennalenområdet Giardini som en plats där konst och senare även arkitektur från Norge, Sverige och Finland kunde ställas ut på biennalen.

Biennalen har på senare år förändrats, från att tidigare ha visat utställningar om enskilda byggnader eller arkitekters verk, till att i högre grad lyfta fram bredare utställningar om de sociala, politiska, miljömässiga och ekonomiska krafter som idag ger form åt världens städer. Detta kan även ses som ett generationsskifte, bort från stjärnarkitekter och mot en politiskt engagerad, tekniskt kunnig och samarbetsinriktad arkitekturkultur.

De tre museernas ambition är att göra den nordiska paviljongen till en plattform för forskning, kreativitet och polemik på arkitekturområdet. Målet är även att paviljongens besökare ska få ta del av Nordens mest spännande nya idéer inom arkitektur. Från och med i år kommer institutionerna turas om att välja en utövare till att leda paviljongens utställning. Det kan vara en arkitekt, forskare, curator eller någon annan som bidragit till arkitekturens utveckling. Institutionerna turas om att ansvara för utställningarna i paviljongen, så att alla länder över en sexårsperiod får möjlighet att leda beställningsprocessen. I år är det Finlands arkitekturmuseum som går i spetsen. 2020 leds arbetet av norska Nationalmuseet för konst, arkitektur och design, och 2022 tar ArkDes över ansvaret. De tre museerna samarbetar varje år för att finansiera projektet, ge curatoriellt stöd och se till att den nordiska kontexten är en del av arkitekternas arbete.
I år arrangeras även forskningsseminarier med Eero Lundén i både Helsingfors, Stockholm och Oslo.

Eero Lundén

Eero Lundén föddes i finska Åbo 1982 och är grundare till Helsingforsbaserade Lundén Architecture Company. Kontoret grundades 2008 och har ritat ungefär 60 projekt, från små paviljonger på 15 kvm till stadsplaner på upp till 300 000 kvm. Bland uppdragsgivarna finns allt från institutioner inom offentlig sektor till företag och privatpersoner. Kontoret har även haft framgång i olika arkitekttävlingar, till exempel den om Tampere Travel and Service Centre och Pieksämäki Hiekanpää School Campus. Eero Lundén arbetar även med strategiska utvecklingsprojekt, exempelvis flygplatskonceptet AiRRport och vitaliseringen av Tölöviken.

Eero Lundén har en master i arkitektur från Columbia University i New York och en arkitektexamen från Uleåborgs universitet. Han har undervisat på flera universitet i Finland och utomlands. Sedan 2015 är han lärare på Aalto-universitetets Urban Renewal Studio. 2012 tilldelades Eero Reima Pietilä-priset tillsammans med Toni Österlund. Eero Lundén är medlem i brittiska Royal Society of Arts.
Eero  Lundén 

Finlands arkitekturmuseum

Arkitekturmuseet ligger i centrala Helsingfors och är världens näst äldsta museum för arkitektur. Museet samlar in och förmedlar information om arkitekturen och dess roll i det moderna samhället. Arkitekturmuseet är ett centrum för utställningar, evenemang och forskning och ett diskussionsforum för frågor om morgondagens arkitektur och vår urbana framtid.

ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och ligger centralt i Stockholm. Museet har stora samlingar om modern svensk arkitektur och är en plats för utställningar, evenemang, forskning, debatt och diskussion om arkitektur och design. ArkDes är dessutom en myndighet, med ett särskilt uppdrag för rådgivning och forskning om framtidens svenska städer.

Nationalmuseet för konst, arkitektur och design

Nationalmuseet bevarar, ställer ut och främjar allmänhetens kunskap om Norges största samlingar av konst, arkitektur och design. Tonvikten i arkitektursamlingen ligger på modernism med ett särskilt fokus på mellankrigstiden. En ny gemensam byggnad för Nationalmuseet håller just på att uppföras och ska enligt planerna öppna 2020. Nationalmuseets arkitekturavdelning stannar kvar på den nuvarande adressen Bankplassen 3 (ritad av Sverre Fehn 2008) när museets övriga samlingar flyttas till den nya byggnaden. Även arkitektur kommer ingå i det nya Nationalmuseets utställningar från och med 2020.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse