Utställningarna öppna idag 11-18

Museets övriga öppettider

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

ArkDes Mötesplats

En arena för kunskap kring arkitektur, design och hållbar stadsutveckling. En motor för samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.

Läs mer

Kalender: ArkDes Mötesplatsfredag

29 september


Uppåt! Framåt! – är högt och snabbt enda svaret på hållbarhet?

13:00

Chalmerska huset, Södra hamngatan 11, Göteborg


Välkomna till ett samtal i två delar om förtätning ur ett regionalt perspektiv och möjligheterna att bygga hållbara samhällen.

I första delen samtalar ArkDes överintendent Kieran Long med Alice Bah Kuhnke (kultur- och demokratiminister) Conny Brännberg (kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen) om mål och utmaningar för regional hållbarhet. I andra delen modererar Magdalena Forshamn ett panelsamtal med forskare och praktiker.

Urbaniseringen innebär ett allt större intresse för städer och förtätning, som ofta representeras med höga hus och snabba förbindelser. Ett regionalt perspektiv kan ge en bättre förståelse för förtätningens möjligheter och effekter. Hållbara regioner med täthet mellan bostäder, arbetsplatser och rekreation handlar inte enbart om förtätade platser med brist på dagsljus eller förskolegårdar placerade på hustak. Hur planeras och formas hållbara samhällen som hänger samman, oavsett om det är i storstadens centrum eller perifera samhällen?

Medverkande:

  • Nils Björling, forskargruppen urbana och regionala omvandlingar på Chalmers
  • Anna Rex, områdeschef för stadsplanering på Arkitema
  • Per-Johan Dahl, Visiting Professor på Polytechnic University of Turin, Department of Architecture and Design

Moderator: Magdalena Forshamn

Panelsamtalet avslutas kl 15:00 och därefter är alla välkomna att stanna kvar för mingel och fortsatta samtal.

”Vi befinner oss mitt i en stor urbaniseringsvåg, både mentalt och fysiskt. Vi faller för stadens attraktionskraft, hyllar dess livskraft och förmåga att skapa arbetstillfällen. Våra större städer beskrivs som motorn i landets ekonomi. Vi åker på semester till New York och drömmer om det urbana, livet på caféerna. Till skillnad från föregående decenniers modernism och efterföljande gröna våg lyfts nu staden fram som det mest ekologiska och hållbara sättet att bo.”
– 
Emelie Brunge i ArkDes Resumé: Höra hemma

Arrangörer: ArkDes, Tankesmedjan Movium SLU, Västra Götalandsregionens kulturnämnd


torsdag

26 oktober


PLAN – nu formas framtiden

09:00


26 oktober bjuder ArkDes tillsammans med Boverket och Föreningen för samhällsplanering in till konferens om hur framtiden kan planeras och realiseras för att bli mer hållbar. PLAN – nu formas framtiden erbjuder initierade inlägg, inspirerande tillvägagångssätt och nya insikter.

Sveriges befolkning växer. Investeringar i den byggda miljön är inne i en expansiv fas. Hur vi bygger och investerar får betydande konsekvenser för hur väl vi kan uppfylla hållbarhetsmålen och vilket samhälle vi skapar för människor att leva och verka i.

Talare: Fran Tonkiss, professor i sociologi på London School of Economics, Karolina Skog, miljöminister. Lars Marcus, professor i stadsbyggnad på Chalmers tekniska högskola, Josephine Nellerup, samhällsbyggnadsstrateg på stadsbyggnadskontoret, Malmö stad. Fler tillkommer.

Sista anmälningsdag: 19 oktober 2017

Konferensavgift: 1 500 kr (student 1 000 kr, begränsat antal platser)
Fika och vegetarisk lunch ingår i konferensavgiften.

Registreringen på konferensdagen börjar 08.30.

Anmälan 

Hållbar stad

Tillsammans med Plattform för hållbar stadsutveckling driver ArkDes webbsidan Hållbar Stad – ett nav och en kanal för informationsspridning och kunskapsutbyte inom området hållbar stadsutveckling.

Läs mer

Sustainordic

ArkDes är en del av Sustainordic, ett nordiskt nätverk för utvecklingen av hållbar produktion och konsumtion.

Läs mer